79 Rocznica Wybuchu Powstania w Getcie Warszawskim

79 Rocznica Wybuchu Powstania w Getcie Warszawskim