Auffrischungskurs für Deutschlehrer: Methoden & Sprache

Auffrischungskurs für Deutschlehrer: Methoden & Sprache

Auffrischungskurs für Deutschlehrer: Methoden & Sprache
Szkoła językowa „HORIZONTE“ w Regensburgu

„Auffrischungskurs für Deutschlehrer: Methoden & Sprache“ to kurs dla nauczycieli języka niemieckiego obejmujący dwie części. Z jednej strony praktyczne zajęcia językowe nastawione na komunikatywne używanie języka niemieckiego odpowiednio do sytuacji i kontekstu, z drugiej strony oferuje on w ramach zajęć metodycznych przypomnienie form pracy, które wykorzystywane są w nauczaniu metodą komunikacyjną.
To tak od strony teoretycznej, a jak wygląda praktyka?
Grupa siedmioosobowa złożona z nauczycieli z Polski, Czech i Węgier o różnym stopniu zaawansowania językowego: niektórzy z nas szlifują tylko język, inni ćwicząc podnoszą swoje kompetencje językowe. Natomiast wszyscy wspólnie obserwujemy metody pracy wykorzystywane przez tutejszych lektorów zarówno na zajęciach językowych, jak i metodycznych, które stanowią dobry przykład ćwiczeń prowadzących do swobodnego posługiwania się językiem w różnych sytuacjach życia codziennego. No i niejednokrotnie wcielamy się w rolę uczniów, którzy stawiają pierwsze kroki w języku niemieckim, co stanowi materiał do dalszych przemyśleń naszych własnych metod pracy na zajęciach.
Oczywiście organizatorzy pomyśleli również o programie kulturalnym, w ramach którego odbywają się wycieczki do okolicznych atrakcji.
Ale szczegóły w następnej części sprawozdania, a na chwilę obecną pozdrowienia z pięknej Ratyzbony


Beata Kowalska