“Auschwitz nie spadło z nieba”

“Auschwitz nie spadło z nieba”

Klasa 3d wzięła udział w warsztatach “Auschwitz nie spadło z nieba” zorganizowanych przez Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN.

Motywem przewodnim warsztatów były pytania: Czy człowiek jest dobry? Jeśli tak, to czemu toczy wojny?

W czasie warsztatów zapoznaliśmy się z modelem piramidy Allporta, dzięki któremu uświadomiliśmy sobie, dlaczego drobne sytuacje niechęci mogą się zmienić w akty przemocy, którą trudno powstrzymać. Model pomógł nam zrozumieć kolejne etapy Zagłady Żydów. Ponieważ, jak powiedział Marian Turski, “Auschwitz nie spadło z nieba”, warto mieć wiedzę o zjawiskach, które doprowadziły do powstania obozów Zagłady.