CLV TALENT SHOW

CLV TALENT SHOW

Hej hej! ? SU organizuje Talent Show! ? Przeczytajcie regulamin, uzupełnijcie i odeślijcie zgodę (dostępna pod tym linkiem). Czekamy na Wasze filmiki! ?‍♀️??
 
 
REGULAMIN KONKURSU TALENT SHOW GRUDZIEŃ 2020
 
1. Organizatorem konkursu jest Samorząd Uczniowski CLV LO im. Bohaterek Powstania Warszawskiego w Warszawie.
 
2. Konkurs Talent Show jest organizowany w formie online.
 
3. Konkurs odbywać się będzie w dwóch kategoriach: śpiew i inne.
 
4. Uczestnikiem konkursu może zostać każdy uczeń CLV LO im. Bohaterek Powstania
Warszawskiego w Warszawie, który zgłosi chęć uczestnictwa w konkursie poprzez wysłanie wypełnionej i podpisane karty uczestnika zawierającej niezbędne zgody (w przypadku osób niepełnoletnich wysyła rodzic/opiekun prawny) wraz ze swoim występem/dziełem na adres mailowy: samorzad.clv@gmail.com
 
5. Konkurs trwać będzie od 02 grudnia 2020 r. do 25 stycznia 2021 r.
 
6. Termin wysłania swojego występu/dzieła (filmu) jest do 17 stycznia 2021 r. do godz. 22:00.
 
7. Publikacja otrzymanych występów/dzieł (filmów) nastąpi w dniu 18 stycznia 2021 r. do godz. 16:00 na stronie FB Samorządu Uczniowskiego.
 
8. Występ/dzieło (film) musi trwać minimum trzydzieści sekund, maksimum trzy minuty. W opisie musi być imię, nazwisko i klasa uczestnika.
 
9. Występ/dzieło (film) nie może zawierać treści obraźliwych, a w szczególności nie może prezentować/promować wszelkiego rodzaju zachowań niebezpiecznych, niezgodnych z prawem, niestosownych oraz nie może zawierać krzywdzących odniesień do osób/grupy osób.
 
10. Występ/dzieło (film) o charakterze opisanym w pkt 9 nie zostanie upublicznione i nie weźmie udziału w konkursie według swobodnego uznania jury.
 
11. Zwycięzców konkursu wyłoni jury, składające się z prezydium Samorządu Uczniowskiego oraz jednego przedstawiciela Rady Rodziców.
 
12. Głosowanie publiczności odbędzie się w terminie od 18 stycznia 2021 r. do 24 stycznia 2020 r.
 
13. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w dniu 25 stycznia 2021 r. na stronie FB samorządu uczniowskiego oraz stronie FB szkoły.
 
14. Nagrodami w konkursie w każdej z dwóch kategorii są:
– nagroda za zajęcie miejsca I – 400 zł
– nagroda za zajęcie miejsca II – 300 zł
– nagroda za zajęcie miejsca III – 200 zł.
 
15. Dodatkowo zostanie przyznana jedna nagroda publiczności, łącznie w dwóch kategoriach, w wysokości 400 zł dla uczestnika (autora filmu), który w głosowaniu publiczności uzyska największą liczbę polubień (tzw. „lajków”) – oprócz „przykro mi” i „wrr”.
 
16. Wartość wszystkich nagród w konkursie wynosi 2 200 zł.
 
17. Nagrody zostaną przyznane w formie refundacji wybranej przez laureata nagrody do równowartości wygranej kwoty.
 
18. Propozycja nagrody nie może być w szczególności niezgodna z przepisami prawa/niebezpieczna/niestosowna. Refundacja nagrody odbędzie się po akceptacji Rady Rodziców przy CLV LO im. Bohaterek Powstania Warszawskiego w Warszawie.
 
19. Fundatorem nagród w konkursie jest Rada Rodziców przy CLV LO im. Bohaterek Powstania Warszawskiego w Warszawie.
 
20. Przesyłając zgłoszenie uczestnik lub rodzic/opiekun prawny (w wypadku osób niepełnoletnich) wyraża zgodę na:
a) swój udział/udział uczestnika w konkursie TALENT SHOW – GRUDZIEŃ 2020;
b) przetwarzanie danych osobowych w zakresie organizacji konkursu;
c) wykorzystanie wizerunku/wizerunku uczestnika w celu promocji konkursu;
a także oświadcza, że:
d) uczestnik jest autorem pracy, a praca nie narusza praw autorskich osób trzecich;
e) akceptuję Regulamin konkursu w całości.
 
Samorząd Uczniowski CLV L.O. im. Bohaterek Powstania Warszawskiego w Warszawie