Debata wyborcza do Samorządu Uczniowskiego

Debata wyborcza do Samorządu Uczniowskiego

W środę 16.10. odbyła się debata wyborcza do Samorządu Uczniowskiego.
Udział w niej wzięli kandydaci do samorządu i delegacje klasowe. 
Na początku kandydaci dokonali autoprezentacji, potem były pytania z sali, a na końcu kandydaci zadawali pytania do siebie nawzajem.
Mam nadzieję, że delegacje klasowe, dzięki debacie, potrafią przekazać klasie swoje spostrzeżenia i jutrzejszy wybór będzie szybki, łatwy i oczywisty.