– Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego obejmuje ogół działań podejmowanych przez szkołę w celu odpowiedniego przygotowania uczniów do wyboru zawodu i dalszego kierunku kształcenia.

– Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego zakłada, że wybór zawodu jest procesem rozwojowym i stanowi sekwencję decyzji podejmowanych na przestrzeni wielu lat życia.

– Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego umożliwia uczniowi zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do poznania siebie, własnych predyspozycji zawodowych, rynku edukacyjnego, rynku pracy i zasad nim rządzących, a także zaplanowanie własnej kariery edukacyjnej i zawodowej.

– Doradztwo zawodowe jest nieodłączną częścią programu profilaktyczno – wychowawczego i jest zawarte w Statucie Szkoły.

Plan działań dotyczący orientacji szkolnej i zawodowej
w CLV Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi

1. Organizacją wewnątrzszkolnego systemu doradztwa na terenie CLV Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi zajmują się psycholog szkolny jako koordynator i wychowawcy klas.

2. Zajęcia z orientacji szkolnej i zawodowej przeprowadzane są dla uczniów CLV Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi

3. Zajęcia z orientacji szkolnej i zawodowej prowadzone są:
• zbiorowo dla grupy uczniów – na godzinach wychowawczych,
• indywidualnie dla ucznia – w terminach uzgodnionych z uczniem.

4. Ilość i tematyka zajęć uzgadniana jest z uczniami i wychowawcą oddziału klasowego.

5. Celem zajęć jest:
• wspieranie samopoznania uczniów koncentrując się na tych czynnikach i predyspozycjach, których określenie może być pomocne w wyborze dalszego kierunku kształcenia,
• wspieranie uczniów w przygotowaniu ich do podjęcia decyzji zawodowej i szkolnej,
• mobilizowanie uczniów do interesowania się uwarunkowaniami rynku pracy,
• kształcenie nawyków ciągłego uczenia się i zdobywania nowych doświadczeń,
• przekazanie aktualnych informacji dotyczących struktury szkolnictwa.
• kształtowanie nawyków planowania przyszłości, modelowania drogi zawodowej i konsekwentnego dążenia do celu.

6. Udział w zajęciach prowadzonych dla oddziału jest obowiązkowy.

Przydatne linki:

www.pracuj.pl
www.erasmus.org.pl
www.eurodesk.pl
www.mlodziez.org.p