Dziękujemy!

Dziękujemy!

Przy wsparciu Rady Rodziców CLV LO zakupiliśmy nowe meble do naszej szkoły.  DZIĘKUJEMY!