Dzień Bezpiecznego Internetu

Dzień Bezpiecznego Internetu

Dnia 5 lutego obchodziliśmy międzynarodowy Dzień Bezpiecznego Internetu, w ramach którego w Teatrze Palladium w Warszawie odbyła się ogólnopolska konferencja dla przedstawicieli sektora edukacyjnego, organizacji pozarządowych oraz praktyków pracujących z dziećmi. Z ramienia naszej szkoły w konferencji wzięła udział pani Aneta Juźwin.

Bezpieczeństwo w sieci oraz promowanie pozytywnego i odpowiedzialnego zastosowania Internetu to jeden z priorytetów programu profilaktycznego oraz wychowawczego naszej szkoły. Doskonale wiemy, że Internet może być doskonałym narzędziem do pracy, nauki oraz samorozwoju pod warunkiem, że wykorzystuje się go mądrze.

Dlatego zależy nam, aby przy jednoczesnym promowaniu twórczego i bezpiecznego korzystania z Internetu, nieustannie uświadamiać młodzież o zagrożeniach wynikających z jego nieodpowiedzialnego użytkowania. W związku z tym zaplanowaliśmy szereg działań z uwzględnieniem tak ważnych tematów jak cyberprzemoc czy mowa nienawiści. Realizacja działań będzie miała miejsce w drugiej połowie lutego.