Florencja 2021 cz. 2

Florencja 2021 cz. 2

Za mną dugi tydzień kursu w słonecznej Florencji. Kurs “CLIL in Practice – Focus on Florence” prowadzony przez dr Sheila Corwin przeznaczony był dla nauczycieli, którzy chcieliby wdrożyć metodologię CLIL w swoich klasach, zrozumieć jej zasady i zastosowania oraz znaleźć zasoby i materiały lekcyjne. Wykorzystując kontekst historyczny Florencji poznałam, jak można połączyć atrakcyjne treści z efektywnym nauczaniem drugiego języka. Dzięki temu kursowi opuściłam Florencję, dowiedziawszy się więcej o jej historii, ludziach i miejscach, które uczyniły Florencję jedynym w swoim rodzaju miastem o bardzo wyjątkowej przeszłości i teraźniejszości.

Małgorzata Orzeł