Florencja cz. 3

Florencja cz. 3

Dwutygodniowy pobyt we Florencji minął bardzo szybko. Pewnie dlatego, że tematyka kursów była niezwykle ciekawa i prowadzona przez ludzi z pasją i osobistą życzliwością.

Pierwszy tydzień skupiony był na rozwijaniu umiejętności miękkich  takich jak kreatywność, empatia, nawiązywanie kontaktów, umiejętność współpracy w grupie, przełamywanie barier językowych i osobistych, radzenie sobie ze stresem, zarządzanie swoim czasem, inteligencji emocjonalnej, zdolności perswazji czy motywowania innych. W trakcie kursu było dużo ćwiczeń, które pozwalały nam wykorzystać zdobytą podczas wykładu wiedzę w praktyce.

Pięć dni wspólnych zajęć zaowocowały stworzeniem zespołu ludzi, którzy obdarzyli się ciepłem i sympatią, która owocuje aż do dzisiaj.

Drugi tydzień kursu był poświęcony nabywaniu wiedzy i umiejętności, która pozwoliła uczestnikom sprawnie posługiwać się zasobami internetowymi. Każdego dnia poznawaliśmy nowe aplikacje i testowaliśmy je na sobie lub na całym zespole obecnym na tym kursie. Wszystkie poznane aplikacje mogą być cennym źródłem pomocy podczas zajęć z uczniami.

Bardzo chętnie polecam swoje kursy innym nauczycielom i na pewno chciałabym wziąć udział w innych kursach przygotowanych przez Europass.

 

Agnieszka Charzewska