Gala wręczenia stypendiów Prezydenta m.st. Warszawy SAPERE AUSO

Gala wręczenia stypendiów Prezydenta m.st. Warszawy SAPERE AUSO

16 listopada 2018r odbyła się Gala wręczenia stypendiów Prezydenta m.st. Warszawy

SAPERE AUSO.

Uroczystość uświetnił pokaz specjalny filmu dokumentalnego pt. „Dlaczego jesteśmy kreatywni?”, połączony z tematyczną rozmową ze stypendystami:

a wśród nich

Jakub Borkowski III GIM jest współzałożycielem młodzieżowego zespołu muzycznego.
Współorganizator własnej charytatywnej trasy koncertowej po domach Opieki
Społecznej na terenie Warszawy i okolic. Wraz z zespołem rozpoczął Wielki Spisu Marzeń Seniorów z DPS i ich realizacji z zebranych środków finansowych;

Źródło: http://edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/stypendia/20369-znamy-tegorocznych-stypendystow-mst-warszawy-sapere-auso#