Godzina W

Godzina W

GODZINA “W”
1 sierpnia godz. 17.00
ZATRZYMAJ SIĘ I ODDAJ CZEŚĆ POWSTAŃCOM WARSZAWY