Gra miejska

Gra miejska

Celem Gry miejskiej, która odbyła się 22 czerwca było pokazanie jak wielu Polaków pochodzenia żydowskiego przyczyniło się do rozwoju kultury polskiej i światowej oraz poznanie obiektów związanych z kulturą żydowską. Z każdej klasy wybrana była delegacja trzech osób szukających. Pozostałe osoby wykonywały plakat tematyczny. Szukający losowali karty z wybranym miejscem,
przy którym należało zrobić zdjęcie oraz uzupełnić kartę pracy. Najwięcej informacji zdobyły osoby z klasy 2c.
Najładniejszy plakat przygotowała klasa 2d.