Te otwarte zawody w rozwiązywaniu łamigłówek diagramowych po raz pierwszy zorganizowane były w roku 2017 przez Fundację Matematyków Wrocławskich, Instytut Matematyki Uniwersytetu Wrocławskiego we współpracy z Wydawnictwem Logi. Od roku 2018 do grona organizatorów dołącza nasza szkoła z pomocą Wydziału Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej, co oznacza że zawody będą odbywały się w dwóch miejscach w Polsce. Konkurs ma na celu szerzenie i popularyzowanie logicznego myślenia i podniesienia kultury matematycznej wśród Polaków, a wszystko to zaczęło się od Urszuli Marciniak.
Do zawodów można się przygotować, rozwiązując zadania z zeszytów i stron internetowych wydawnictwa Logi, zadania treningowe puzzlegames on-line na stronie https://www.puzzle-loop.com/. Diagramy zadań z Mistrzostw Polski można znaleźć tutaj.

zadania treningowe

O Uli Marciniak

Ula urodziła się w Warszawie 24 III 1977 roku. Ukończyła studia matematyczne na Uniwersytecie Warszawskim. Była też zamiłowaną poetką, designerką, fotografką i podróżniczką. Od dzieciństwa uwielbiała wymyślać dla innych zagadki, łamigłówki, puzzle, rebusy i gry planszowe. Swoją pasją chciała się dzielić ze wszystkimi. Dwa lata po studiach założyła wydawnictwo Logi i rozpoczęła cykliczne wydawanie początkowo zeszytów z obrazkami logicznymi, a wkrótce szerokiej gamy łamigłówek logicznych w formie papierowej i elektronicznej. Firma okazała się sporym sukcesem. Ula prowadziła ją z wielką pasją. Swoimi zeszytami sponsorowała niezliczoną ilość szkolnych konkursów, a egzemplarze archiwalne wysyłała do… zakładów karnych. Egzemplarze „Obrazków logicznych” i „Logi-mixów”, które wyszły spod Jej ręki, od samego początku otrzymywali także laureaci wszystkich konkursów organizowanych przez Fundację Matematyków Wrocławskich, a od roku 2018 także laureacie naszego Memoriału.
O swojej działalności pisała tak: Urodziłam się w czasach, kiedy nie było internetu, a łamigłówek w kioskach było naprawdę niewiele. Trzeba więc było wymyślać samemu! Studiowałam matematykę na Uniwersytecie Warszawskim, gdzie można było na co dzień mieć do czynienia z logiką, zadaniami, główkowaniem, więc – choć nie byłam najlepszą studentką – to okres studiów wspominam bardzo miło. W 2003 roku pracowałam w ówczesnym Generali, a w wolnym czasie rozwiązywałam obrazki logiczne. Miałam zawsze dużo zagranicznych gazetek z łamigłówkami, które z wszelakich podróży przywoził mi mój tata. Zaczęłam patrzeć jakie mają tytuły, okładki, środki, papier, ceny… Zaczęłam kalkulować i projektować. Tak więc gdy w Generali objęły mnie zwolnienia grupowe, to ucieszyło mnie to niezmiernie i tak oto znalazłam się w Urzędzie Gminy Bielany w Warszawie i zarejestrowałam LOGI. Do dziś LOGI jest moją miłością i moją pasją. Stale staram się tę firmę rozwijać i udoskonalać. Staram się utrzymywać miesięczniki na wysokim poziomie, zarówno merytorycznym, jak i jakościowym (gruby, dobrej jakości papier, lakierowana okładka i sprawdzona drukarnia). Oczywiście zawsze z niecierpliwością czekam na Wasze komentarze i opinie i cieszy mnie każde miło słowo, które od Was otrzymuję. Dziękuję, że jesteście ze mną na dobre i na złe
Ula zmarła w czerwcu 2016 roku pokonała ją bezlitosna choroba. Odeszła w wieku zaledwie 39 lat – do końca kreatywna, szlachetna i piękna. Jej dzieło jest nadal kontynuowane przez rodzinę i przyjaciól z pożytkiem dla nas wszystkich.
W roku 2018 memoriał rozgrywany będzie niezależnie w Warszawie i we Wrocławiu, gdzie jego organizatorem jest Fundacja Matematyków Wrocławskich i Instytut Matematyki Uniwersytetu Wrocławskiego. Osoby zainteresowane udziałem w zawodach wrocławskich znajdą informacje tutaj.

Terminarz

1 lutego 2018 – uruchomienie zapisów za pośrednictwem formularza na stronie internetowej
28 lutego 2018 – zamknięcie formularza i zakończenie rejestracji do konkursu.
12-13 marca 2018 – eliminacje szkolne
Nauczyciele koordynujący zawody w poszczególnych szkołach, przeprowadzają konkurs w wybranym przez siebie terminie. Zawody nie muszą odbyć się w godzinach porannych, dzięki czemu nie trzeba zaburzać normalnego dnia pracy szkoły.
do 17 marca 2018 – przesyłanie wyników poprzez uzupełnienie wskazanego formularza
Nauczyciele sprawdzają prace zgodnie z przesłanym kluczem. Koordynator przesyła dane dotyczące uzyskanych punktów przez poszczególnych uczniów w pliku przesłanym przez organizatora.
19 marca 2018 – ogłoszenie listy finalistów na stronie internetowej konkursu
24 marca 2018 – finał w CLV LO

Przebieg finału:

9:45 – finaliści zajmują miejsca w wyznaczonych salach

10:00 – 10:45 – I runda finałowa

11:00 – 11:45 – II runda finałowa

12:00 – 12:45 – III runda finałowa

13:00 – 13:45 – Wykład popularnonaukowy i ogłoszenie nazwisk uczestników Wielkiego Finału

14:00 – 14:45 – Wielki Finał

15:00 – ogłoszenie wyników, wręczenie dyplomów i nagród

Regulamin Konkursu:

 

Konkurs nosi nazwę Memoriał Urszuli Marciniak, która była założycielem Wydawnictwa Logi.

Organizatorem zawodów w Warszawie jest CLV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi w Warszawie we współpracy z Wydawnictwem Logi, Fundacją Matematyków Wrocławskich,

Uczniowie biorą udział w zawodach tylko za pośrednictwem szkół, w których odbywa się etap eliminacyjny. Mogą wziąć w nim udział także nauczyciele i rodzice.
Inne osoby dorosłe mogą wziąć udział w eliminacjach on-line, wysyłając indywidualne zgłoszenie przez formularz na stronie organizatora.

Zawodnicy startują indywidualnie w jednej z kategorii.

 

a) klasy IV-VI SP

b) gimnazja + VII klasy SP

c) szkoły ponadgimnazjalne

d) dorośli (studenci, nauczyciele, rodzice i inni).

 

Eliminacje przeprowadzane w szkołach polegają na rozwiązaniu zestawu zadań przesłanych przez organizatorów w czasie 45 min. w warunkach kontrolowanej samodzielności.

Za rozwiązanie każdego zadania można otrzymać 3 pkt.

Po przesłaniu wyników do organizatorów ustalany jest próg kwalifikacji do finału i ogłaszana jest lista zakwalifikowanych.

W przypadku gdy liczba zawodników z danej kategorii wiekowej, którzy przekroczyli próg eliminacyjny, istotnie przekroczy 50 osób, a przy progu podwyższonym o 1 pkt jest mniejsza niż 20 osób, organizator zażąda dostarczenie prac wszystkich zawodników powyżej progu. Prace te są wówczas sprawdzane z dokładnością do każdego pola i na tej podstawie ustalana jest ostateczna lista finalistów o długości z przedziału [20, 50]. Organizator może też (o ile będzie to konieczne) przeprowadzić w szkołach danej kategorii wiekowej dodatkowy etap półfinałowy, na zasadach analogicznych do eliminacji, ale z trudniejszymi zadaniami.

Zadania eliminacyjne i półfinałowe to łamigłówki diagramowe typu: piramidy (wieżowce), lampki, wielokropki, łamigłówki architekta, kakuro, sudoku (klasyczne lub zmodyfikowane). Wszystkie zadania zawierają instrukcję rozwiązania.

Finał rozgrywany jest w sobotę lub niedzielę przypadającą w tygodniu rocznicy urodzin Urszuli Marciniak.

Rozgrywki finałowe składają się z trzech 45-minutowych rund o rosnącym stopniu trudności. Pomiędzy rundami są 15-minutowe przerwy. Po każdej rundzie odpadają zawodnicy z najniższymi wynikami.

Każda szkoła zgłaszająca uczniów jest zobowiązana do wyznaczenia co najmniej jednego nauczyciela, który pomoże w sprawdzaniu prac podczas finału.

Wszyscy finaliści otrzymują dyplomy i upominki.

Do Wielkiego Finału wchodzi 5 najlepszych zawodników w każdej kategorii. O kolejności decyduje wynik 3. rundy, a w razie remisów, suma punktów z rund 1-3. Decyzją jurorów liczba finalistów może zostać nieznacznie zmieniona (w zależności od wyników 3. rundy lub rund 1-3).

Zadania finałowe mogą zawierać rozmaite łamigłówki diagramowe, algebrafy i zadania logiczne, w tym łamigłówki geometryczne, topologiczne lub strategiczne.

Wielki Finał składa się z jednej 45-minutowej rundy. O miejscu w klasyfikacji końcowej decyduje liczba punktów uzyskanych w Wielkim Finale, a w razie remisów – łączna liczba punktów w rundach finałowych.

Uczestnicy Wielkiego Finału otrzymują dyplomy i nagrody rzeczowe.

Nazwiska finalistów i laureatów są publikowane na stronie konkursu.

Arkusze II Memoriału Urszuli Marciniak

ARKUSZE JUNIOR ARKUSZE SENIOR
J1 S1
J2 S2
J3 S3
JUNIOR FINAŁ SENIOR FINAŁ

 

zasady

Wyniki II Memoriału Urszuli Marciniak

lp Imię Nazwisko Szkoła Runda I Runda II Runda III Suma Finał miejsce
1 Borys Trzynski NSP im Verne’a 11 14 5 30 5 IX
2 Szymon Borowski NSP im Verne’a 11 12 6 29 7 III
3 Sara Narojczyk NSP im Verne’a 6 11 3 20
4 Zuzanna Kasińska NSP im Verne’a 7 5 4 16
5 Martyna Pichur NSP im Verne’a 6 1 4 11
6 Maria Para SP 1 w Kaszowie 10 10 8 28 7 IV
7 Bartłomiej Sołtysik SP 1 w Kaszowie 4 4 6 14
8 Jakub Kaczyński SP 1 Wronki 10 12 4 26 4 XI
9 Igor Brzóska SP 1 Wronki 10 9 6 25
10 Filip Kasprzak SP 1 Wronki 8 11 6 25
11 Konrad Konieczny SP 1 Wronki 3 10 7 20
12 Jan Janka SP 1 Wronki 8 6 2 16
13 Oliwia Marcinkowska SP 1 Wronki 1 5 8 14
14 Miłosz Kotowicz SP 21 w Płocku 7 7 8 22
15 Mateusz Pawlata SP 21 w Płocku 8 8 5 21
16 Kacper Jaworski SP 21 w Płocku 6 6 6 18
17 Jakub Gralewski SP 21 w Płocku 4 5 5 14
18 Julia Pawlikowska SP 21 w Płocku 3 5 5 13
19 Filip Głowacki SP 21 w Płocku 5 1 3 9
20 Lucyna Bruzda SP 21 w Płocku 4 1 1 6
21 Julia Pielasa SP 307 w Warszawie 17 13 6 36 5 VIII
22 Maciej Kupecki SP 307 w Warszawie 8 13 8 29 8 I
23 Maja Baron SP 307 w Warszawie 12 9 6 27 6 VII
24 Piotr Stramski SP 307 w Warszawie 12 10 5 27 7 V
25 Jakub Czarnowski SP 307 w Warszawie 5 10 7 22
26 Weronika Bielińska SP 307 w Warszawie 8 5 8 21
27 Borys Bilski SP 307 w Warszawie 8 5 5 18
28 Zuzanna Ostanek SP 307 w Warszawie 8 5 5 18
29 Mateusz Szarek SP 307 w Warszawie 7 6 5 18
30 Igor Buśko SP 307 w Warszawie 8 5 4 17
31 Oliwia Muras SP 307 w Warszawie 5 5 7 17
32 Mateusz Karasek SP 388 w Warszawie 10 11 5 26 7 VI
33 Jeremi Adamowicz SP 388 w Warszawie 7 11 6 24
34 Grzegorz Micuła SP 46 w Warszawie 12 12 8 32 7 II
35 Karolina Hajłasz SP 46 w Warszawie 11 13 6 30 5 X
36 Fryderyk Michrowski SP 46 w Warszawie 8 6 8 22
37 Maksymilian Wierzbicki SP 46 w Warszawie 6 11 4 21
38 Weronika Marusiak SP 46 w Warszawie 5 3 4 12
39 Artur Rutkowski SP 46 w Warszawie 4 2 6 12

W przypadku remisu punktów w finale o miejscu decydowała liczba punktów zdobytych w trzech pierwszych rundach. Jeśli i ten parametr był jednakowy, to porównywaliśmy liczbę punktów zdobytych w poszczególnych rundach.

lp Imię Nazwisko Szkoła Runda I Runda II Runda III Suma Finał miejsce
1 Jakub Bielski CLV LO w Warszawie 15 17 6 38 13 I
2 Karol Wąsowski CLV LO w Warszawie 7 17 7 31 12 II
3 Daniel Soboński CLV LO w Warszawie 5 18 7 30 10 IV
4 Arkadiusz Uhlig CLV LO w Warszawie 10 14 6 30 5 X
5 Joanna Tomasik CLV LO w Warszawie 7 14 5 26
6 Hanna Gibus CLV LO w Warszawie 5 12 5 22
7 Michalina Szpak CLVIII LO w Warszawie 10 15 8 33 7 VII
8 Justyna Pycia CLVIII LO w Warszawie 12 14 6 32 11 III
9 Szymon Walawski CLVIII LO w Warszawie 8 16 7 31 8 VI
10 Małgosia Czernek CLVIII LO w Warszawie 6 15 5 26
11 Kuba Ornatek CLVIII LO w Warszawie 8 12 6 26
12 Marcel Chodorski CLVIII LO w Warszawie 4 14 7 25
13 Jakub Górnikowski CLVIII LO w Warszawie 6 11 8 25
14 Aleksandra Macherzyńska NSP im Verne’a 4 9 9 22
15 Iwo Trzynski NSP im Verne’a 3 9 x 12
16 Maria Burdek SP 1 w Kaszowie 5 8 7 20
17 Arkadiusz Lewandowski SP 21 w Płocku 5 14 8 27
18 Izabela Bytof SP 307 w Warszawie 6 8 5 19
19 Marianna Tokaj SP 373 w Warszawie 7 13 6 26
20 Michał Trzebuchowski SP 373 w Warszawie 9 12 5 26
21 Weronika Guzy-Jahn SP 373 w Warszawie 5 13 5 23
22 Julia Jacórzyńska SP 388 w Warszawie 5 14 6 25
23 Oskar Szcześniak SP 388 w Warszawie 3 5 1 9
24 Zofia Kalinowska SP 389 w Warszawie 8 16 8 32 6 IX
25 Rajmund Szymanek SP 389 w Warszawie 6 10 5 21
26 Katarzyna Przerwa SP 46 w Warszawie 5 12 9 26
27 Krzysztof Czajewski SP 46 w Warszawie 8 11 3 22
28 Michał Kołodziej SP 46 w Warszawie 3 11 6 20
29 Krzysztof Gradowski SP 46 w Warszawie 4 11 3 18
30 Bartosz Kozarzewski SP 97 w Warszawie 1 7 4 12
31 Maksymilian Czapski Społ GIM 20 w Warszawie 12 14 11 37 9 V
32 Maciej Hildebrandt ZS Katolickich na Bielanach 6 11 5 22
33 Jakub Basaj ZS Katolickich na Bielanach 4 14 2 20
34 Jarosław Brodecki ZSS STO w Łodzi 8 15 6 29 7 VIII
35 Julia Nowacka ZSS STO w Łodzi 7 12 5 24
36 Antoni Jankowski ZSS STO w Łodzi 4 13 6 23
37 Erika Salvat ZSS STO w Łodzi 8 10 5 23
38 Tymoteusz Składanek ZSS STO w Łodzi 4 12 5 21
39 Jakub Znyk ZSS STO w Łodzi 4 11 5 20

W przypadku remisu punktów w finale o miejscu decydowała liczba punktów zdobytych w trzech pierwszych rundach. Jeśli i ten parametr był jednakowy, to porównywaliśmy liczbę punktów zdobytych w poszczególnych rundach.

lp Imię Nazwisko Szkoła Runda I Runda II Runda III Suma Finał miejsce
1 Mateusz Mikulec CLV LO w Warszawie 9 14 5 28
2 Patrycja Pustelnik II LO w Tychach 3 14 6 23
3 Mateusz Mikosza II LO w Tychach 6 11 5 22
4 Ewelina Wiśniewska II LO w Warszawie 14 18 12 44 12 III
5 Ewelina Dreger II LO w Warszawie 6 15 8 29 7 IX
6 Jakub Szczepański LXXXI LO w Warszawie 3 6 5 14
7 Jakub Zimoch LXXXVI LO w Warszawie 7 11 5 23
8 Joanna Sadura tech ogrodnicze w Warszawie 9 18 6 33 10 VI
9 Maksymilian Graczyk tech ogrodnicze w Warszawie 4 14 3 21
10 Izabela Wesołowska tech ogrodnicze w Warszawie 6 10 5 21
11 Piotr Bochiński tech ogrodnicze w Warszawie 4 10 4 18
12 Jakub Wróblewski tech ogrodnicze w Warszawie 2 3 3 8
13 Katarzyna Kilińska VII LO w Warszawie 9 18 6 33 12 IV
14 Andrzej Budny VII LO w Warszawie 11 15 5 31 9 VII
15 Monika Madejak VII LO w Warszawie 5 16 7 28
16 Przemysław Piasko VII LO w Warszawie 7 12 7 26
17 Anna Łapińska XCIV LO w Warszawie 6 12 8 26
18 Patrycja Płocharczyk XCIV LO w Warszawie 7 10 2 19
19 Alicja Nowak XCIV LO w Warszawie 0 8 7 15
20 Dominik Boczar XLV LO w Warszawie 9 12 4 25
21 Maja Folleher XLV LO w Warszawie 7 4 6 17
22 Edyta Niedziałkowska XLV LO w Warszawie 3 x x 3
23 Bartosz Sobotka XLV LO w Warszawie 3 x x 3
24 Jakub Grzywacz XXIILO w Warszawie 8 14 11 33 13 I
25 Andrzej Szałkowski XXIILO w Warszawie 9 15 6 30 6 X
26 Zuzanna Grabowska XXIILO w Warszawie 6 16 7 29 9 VIII
27 Karol Rutkowski XXIILO w Warszawie 9 14 6 29 13 II
28 Aleksander Sasin XXIILO w Warszawie 9 13 7 29 5 XI
29 Michał Częstochowski XXIILO w Warszawie 5 12 8 25
30 Natasza Dzieża XXIILO w Warszawie 7 11 6 24
31 Karol Mieczkowski XXIILO w Warszawie 5 12 4 21
32 Maria Torosian XXIILO w Warszawie 5 10 5 20
33 Anna Tomaszewska XXIILO w Warszawie 3 8 6 17
34 Justyna Kalinowska XXIILO w Warszawie 9 x x 9
35 Julia Molęgowska ZS “Kolejówka” w Warszawie 7 11 8 26
36 Grzegorz Marciniak ZS “Kolejówka” w Warszawie 6 12 7 25
37 Maciej Ramotowski ZS “Kolejówka” w Warszawie 8 13 4 25
38 Jędrzej Kaczmarczyk ZS “Kolejówka” w Warszawie 1 7 1 9
39 Wiktor Targosiński ZS Katolickich na Bielanach 10 17 6 33 11 V
40 Rafał Cendrowski ZS Katolickich na Bielanach 7 11 7 25

W przypadku remisu punktów w finale o miejscu decydowała liczba punktów zdobytych w trzech pierwszych rundach. Jeśli i ten parametr był jednakowy, to porównywaliśmy liczbę punktów zdobytych w poszczególnych rundach.

lp imię i nazwisko Runda I Runda II Runda III Suma Finał miejsce
1 Anna Szymańska 18 18 12 48 15 I
2 Katarzyna Rumiancew 18 18 11 47 14 III
3 Jan Jankowski 13 18 11 42 12 V
4 Paweł Jankowski 14 18 10 42 13 IV
5 Anna Kazimierczyk 13 17 9 39 15 II
6 Przemysław Ponikowski 12 16 10 38 11 VI
7 Maria Kędra – Biskup 12 15 9 36 9 VIII
8 Ewa Cisek 12 14 9 35 11 VII
9 Karolina Amroziewicz 8 17 10 35 7 IX
10 Aneta Ziembińska 9 15 8 32
11 Grażyna Kwiatkowska 7 15 10 32
12 Katarzyna Nowak 8 16 8 32
13 Krystyna Bartczak 7 17 8 32
14 Tulińska Elżbieta 7 15 9 31

W przypadku remisu punktów w finale o miejscu decydowała liczba punktów zdobytych w trzech pierwszych rundach. Jeśli i ten parametr był jednakowy, to porównywaliśmy liczbę punktów zdobytych w poszczególnych rundach.

Finaliści II Memoriału Urszuli Marciniak

Próg kwalifikacyjny 11 pkt (46%) w eliminacjach wzięło udział 70 zawodników, do finału zakwalifikowało się 48. Zawodnicy zostali wymienieni w porządku alfabetycznym z podziałem na szkoły, które reprezentują.

lp Imię Nazwisko Szkoła
1 Szymon Borowski NSP im Verne’a
2 Zuzanna Kasińska NSP im Verne’a
3 Hannna Sękowska NSP im Verne’a
4 Martyna Pichur NSP im Verne’a
5 Borys Trzynski NSP im Verne’a
6 Sara Narojczyk NSP im Verne’a
7 Mikołaj Jakowiecki NSP im Verne’a
8 Maria Para SP 1 w Kaszowie
9 Bartłomiej Sołtysik SP 1 w Kaszowie
10 Igor Brzóska SP 1 Wronki
11 Filip Kasprzak SP 1 Wronki
12 Oliwia Marcinkowska SP 1 Wronki
13 Jakub Kaczyński SP 1 Wronki
14 Konrad Konieczny SP 1 Wronki
15 Jan Janka SP 1 Wronki
16 Jakub Gralewski SP 21 w Płocku
17 Rafał Rajkowski SP 21 w Płocku
18 Julia Pawlikowska SP 21 w Płocku
19 Mateusz Pawlata SP 21 w Płocku
20 Miłosz Kotowicz SP 21 w Płocku
21 Lucyna Bruzda SP 21 w Płocku
22 Filip Głowacki SP 21 w Płocku
23 Kacper Jaworski SP 21 w Płocku
24 Maciej Kupecki SP 307 w Warszawie
25 Piotr Stramski SP 307 w Warszawie
26 Maria Majkowska SP 307 w Warszawie
27 Julia Pielasa SP 307 w Warszawie
28 Maja Baron SP 307 w Warszawie
29 Igor Buśko SP 307 w Warszawie
30 Alicja Ciotucha SP 307 w Warszawie
31 Oliwia Muras SP 307 w Warszawie
32 Weronika Bielińska SP 307 w Warszawie
33 Borys Bilski SP 307 w Warszawie
34 Jakub Czarnowski SP 307 w Warszawie
35 Zuzanna Ostanek SP 307 w Warszawie
36 Mateusz Szarek SP 307 w Warszawie
37 Jeremi Adamowicz SP 388 w Warszawie
38 Mateusz Karasek SP 388 w Warszawie
39 Filip Nosarzewski SP 388 w Warszawie
 40 Karolina Hajłasz SP 46 w Warszawie
41 Liliana Widarska SP 46 w Warszawie
42 Fryderyk Michrowski SP 46 w Warszawie
43 Grzegorz Micuła SP 46 w Warszawie
44 Maksymilian Wierzbicki SP 46 w Warszawie
45 Artur Rutkowski SP 46 w Warszawie
46 Wojciech Kubiak SP 46 w Warszawie
47 Weronika Marusiak SP 46 w Warszawie
48 Jakub Kiersztyn SP 46 w Warszawie

Próg kwalifikacyjny 16 pkt (67%) w eliminacjach wzięło udział 168 uczniów. Do finału zakwalifikowali się zawodnicy, którzy osiągnęli kryterium punktowe lub trzy najlepsze wyniki w szkole, pod warunkiem uzyskania co najmniej 14 punktów (52 osoby). Zawodnicy zostali wymienieni w porządku alfabetycznym z podziałem na szkoły, które reprezentują.

lp Imię Nazwisko Szkoła
1 Antoni Stegliński ZSS STO w Łodzi
2 Tymoteusz Składanek ZSS STO w Łodzi
3 Julia Nowacka ZSS STO w Łodzi
4 Erika Salvat ZSS STO w Łodzi
5 Antoni Jankowski ZSS STO w Łodzi
6 Jarosław Brodecki ZSS STO w Łodzi
7 Jakub Znyk ZSS STO w Łodzi
8 Maciej Hildebrandt ZS Katolickich na Bielanach
9 Weronika Cejmer ZS Katolickich na Bielanach
10 Maksymilian Czapski Społ GIM 20 w Warszawie
11 August Tarres Pokropek Społ GIM 20 w Warszawie
12 Bartosz Kozarzewski SP 97 w Warszawie
13 Krzysztof Czajewski SP 46 w Warszawie
14 Katarzyna Przerwa SP 46 w Warszawie
15 Krzysztof Gradowski SP 46 w Warszawie
16 Mikołaj Kołodziej SP 46 w Warszawie
17 Zofia Kalinowska SP 389 w Warszawie
18 Rajmund Szymanek SP 389 w Warszawie
19 Jan Borsuk SP 388 w Warszawie
20 Patryk Janus SP 388 w Warszawie
21 Oskar Szcześniak SP 388 w Warszawie
22 Julia Jacórzyńska SP 388 w Warszawie
23 Michał Trzebuchowski SP 373 w Warszawie
24 Weronika Guzy-Jahn SP 373 w Warszawie
25 Marianna Tokaj SP 373 w Warszawie
26 Dominik Kowczur SP 369 w Warszawie
27 Marcin Sobociński SP 369 w Warszawie
28 Jakub Sztobryn SP 369 w Warszawie
29 Izabela Bytof SP 307 w Warszawie
30 Arkadiusz Lewandowski SP 21 w Płocku
31 Maria Burdek SP 1 w Kaszowie
32 Aleksandra Ciesielska NSP im Verne’a
33 Iwo Trzynski NSP im Verne’a
34 Laura Celier NSP im Verne’a
35 Anna  Jakowiecka NSP im Verne’a
36 Aleksandra Macherzyńska NSP im Verne’a
37 Michalina Szpak CLVIII LO w Warszawie
38 Jakub Górnikowski CLVIII LO w Warszawie
39 Aleksandra Szymańska CLVIII LO w Warszawie
40 Szymon Walawski CLVIII LO w Warszawie
41 Małgosia Czernek CLVIII LO w Warszawie
42 Justyna Pycia CLVIII LO w Warszawie
43 Kuba Ornatek CLVIII LO w Warszawie
44 Marcel Chodorski CLVIII LO w Warszawie
45 Kacper Pyrka CLVIII LO w Warszawie
46 Daniel Soboński CLV LO w Warszawie
47 Arkadiusz Uhlig CLV LO w Warszawie
48 Hanna Gibus CLV LO w Warszawie
49 Karol Wąsowski CLV LO w Warszawie
50 Jakub Bielski CLV LO w Warszawie
51 Joanna Tomasik CLV LO w Warszawie
52 Zuzanna Grygo CLV LO w Warszawie

Próg kwalifikacyjny 16 pkt (67%) w eliminacjach wzięło udział 168 uczniów. Do finału zakwalifikowali się zawodnicy, którzy osiągnęli kryterium punktowe lub trzy najlepsze wyniki w szkole, pod warunkiem uzyskania co najmniej 13 punktów (51 osoby). Zawodnicy zostali wymienieni w porządku alfabetycznym z podziałem na szkoły, które reprezentują.

lp Imię Nazwisko Szkoła
1 Wiktor Targosiński ZS Katolickich na Bielanach
2 Jakub Ptaszek ZS Katolickich na Bielanach
3 Rafał Cendrowski ZS Katolickich na Bielanach
4 Julia Molęgowska ZS “Kolejówka” w Warszawie
5 Grzegorz Marciniak ZS “Kolejówka” w Warszawie
6 Jędrzej Kaczmarczyk ZS “Kolejówka” w Warszawie
7 Maciej Ramotowski ZS “Kolejówka” w Warszawie
8 Krzysztof Stawarz ZKZiU 1 w Warszawie
9 Jakub Grzywacz XXIILO w Warszawie
10 Natasza Dzieża XXIILO w Warszawie
11 Justyna Kalinowska XXIILO w Warszawie
12 Aleksander Sasin XXIILO w Warszawie
13 Zuzanna Grabowska XXIILO w Warszawie
14 Maria Torosian XXIILO w Warszawie
15 Zuzanna Kalinowska XXIILO w Warszawie
16 Andrzej Szałkowski XXIILO w Warszawie
17 Wiktor Żelechowski XXIILO w Warszawie
18 Karol Mieczkowski XXIILO w Warszawie
19 Michał Częstochowski XXIILO w Warszawie
20 Karol Rutkowski XXIILO w Warszawie
21 Anna Tomaszewska XXIILO w Warszawie
22 Edyta Niedziałkowska XLV LO w Warszawie
23 Bartosz Sobotka XLV LO w Warszawie
24 Maja Folleher XLV LO w Warszawie
25 Dominik Boczar XLV LO w Warszawie
26 Anna Łapińska XCIV LO w Warszawie
27 Alicja Nowak XCIV LO w Warszawie
28 Patrycja Płocharczyk XCIV LO w Warszawie
29 Andrzej Budny VII LO w Warszawie
30 Katarzyna Kilińska VII LO w Warszawie
31 Monika Madejska VII LO w Warszawie
32 Karolina Bińkowska VII LO w Warszawie
33 Przemysław Piasko VII LO w Warszawie
34 Joanna Sadura tech ogrodnicze w Warszawie
35 Patrycja Grzesiak tech ogrodnicze w Warszawie
36 Izabela Wesołowska tech ogrodnicze w Warszawie
37 Piotr Bochiński tech ogrodnicze w Warszawie
38 Aleksandra Kostrzewska tech ogrodnicze w Warszawie
39 Jakub Wróblewski tech ogrodnicze w Warszawie
40 Maksymilian Graczyk tech ogrodnicze w Warszawie
41 Jakub Zimoch LXXXVI LO w Warszawie
42 Kacper Antoniak LXXXVI LO w Warszawie
43 Oliwia Śliska LXXXVI LO w Warszawie
44 Jakub Szczepański LXXXI LO w Warszawie
45 Ewelina Wiśniewska II LO w Warszawie
46 Ewelina Dreger II LO w Warszawie
47 Adam Harrison II LO w Warszawie
48 Patrycja Pustelnik II LO w Tychach
49 Mateusz Mikosza II LO w Tychach
50 Sandra Lewandowska CLVIII LO w Warszawie
51 Mateusz Mikulec CLV LO w Warszawie

1. Dawid Żuchliński asystent projektanta mostowego z Poznania
2. Aleksander Karski geodeta z Zielonki
3. Karolina Amroziewicz student PW
4. Katarzyna Nowak ekonometryk
5. Natalia Stradowska studentka z Łomianek
6. Aleksandra Hejka inżynier budowy z Gdańska
7. Anna Szymańska studentka PW
8. Małgorzata Jasiukajć coach z Warszawy
9. Marta Bator reżyser dźwięku z Warszawy
10. Ewa Gawrońska lekarz z Olsztyna
11. Paweł Jankowski student PW
12. Anna Kazimierczyk studentka UMK
13. Ewa Cisek kierownik biura z Warszawy
14. Agata Onopiak korepetytorka z Elbląga
15. Katarzyna Rumiancew studentka z UW
16. Katarzyna Bęben nauczycielka matematyki z Warszawy
17. Maria Kędra – Biskup muzyk z Krakowa
18. Jan Jankowski programista z Warszawy
19. Tulińska Elżbieta złotnik z Warszawy
20. Aneta Ziembińska urzędnik samorządowy z Warszawy
21. Adrianna Tyczkowska studentka UMK
22. Barbara Wolańska nauczycielka z Warszawy
23. Justyna Markiewicz nauczycielka matematyki z Szubin
24. Adam Lusawa
25. Michał Rumiancew matematyk z Warszawy
26. Aleksandra Sznejder studentka Politechniki Białostockiej
27. Krystyna Bartczak matematyk z Łodzi
28. Monika Lurie finansista z Warszawy
29. Przemysław Ponikowski analityk danych z Prószkowa
30. Aleksandra Stalmach studentka z UKSW
31. Dominika Drzemicka studentka z UKSW

Uczestnicy II Memoriału Urszuli Marciniak

1. SP 314 w Warszawie
2. SPI 135 w Warszawie
3. SP 1 we Wronkach
4. SP 21 w Płocku
5. SP 307 w Warszawie
6. Niepubliczna SP im. Juliusza Verne’a w Warszawie
7. SP 46 w Warszawie
8. SP w Klikuszowej
9. SP1 w Kaszowie

1. SP 389 w Warszawie
2. SP 369 w Warszawie
3. SPI 135 w Warszawie
4. SP 1 w Giżycku
5. CLVIII LO w Warszawie
6. CLV LO w Warszawie
7. SG 20 w Warszawie
8. SP 373 w Warszawie
9. SP 307 w Warszawie
10. Niepubliczna SP im. Juliusza Verne’a w Warszawie
11. SP 46 w Warszawie
12. SP 97 w Warszawie
13. SP w Klikuszowej
14. ZSK na Bielanach
15. SP 21 w Płocku
16. ZS Społecznych STO w Łodzi
17. SP 1 w Kaszowie

1. Technikum Ogrodnicze w Warszawie
2. XXII LO w Warszawie
3. CLVIII LO w Warszawie
4. ACK LO w Mławie
5. XCIV LO w Warszawie
6. ZS “Kolejówka” w Warszawie
7. VII LO w Warszawie
8. II LO w Warszawie
9. ZSK na Bielanach
10. CLV LO w Warszawie
11. XLV LO w Warszawie
12. CKZiU 1 w Warszawie
13. LXXXI LO w Warszawie
14. LXXXVI LO w Warszawie
15. II LO w Tychach
16. GiLO im. PMS z Mińska Mazowieckiego

1. Dawid Żuchliński asystent projektanta mostowego z Poznania
2. Aleksander Karski geodeta z Zielonki
3. Karolina Amroziewicz student PW
4. Katarzyna Nowak ekonometryk
5. Natalia Stradowska studentka z Łomianek
6. Aleksandra Hejka inżynier budowy z Gdańska
7. Anna Szymańska studentka PW
8. Małgorzata Jasiukajć coach z Warszawy
9. Marta Bator reżyser dźwięku z Warszawy
10. Ewa Gawrońska lekarz z Olsztyna
11. Paweł Jankowski student PW
12. Anna Kazimierczyk studentka UMK
13. Ewa Cisek kierownik biura z Warszawy
14. Agata Onopiak korepetytorka z Elbląga
15. Katarzyna Rumiancew studentka z UW
16. Katarzyna Bęben nauczycielka matematyki z Warszawy
17. Maria Kędra – Biskup muzyk z Krakowa
18. Jan Jankowski programista z Warszawy
19. Tulińska Elżbieta złotnik z Warszawy
20. Aneta Ziembińska urzędnik samorządowy z Warszawy
21. Adrianna Tyczkowska studentka UMK
22. Barbara Wolańska nauczycielka z Warszawy
23. Justyna Markiewicz nauczycielka matematyki z Szubin
24. Adam Lusawa
25. Michał Rumiancew matematyk z Warszawy
26. Aleksandra Sznejder studentka Politechniki Białostockiej
27. Krystyna Bartczak matematyk z Łodzi
28. Monika Lurie finansista z Warszawy
29. Przemysław Ponikowski analityk danych z Prószkowa
30. Aleksandra Stalmach studentka z UKSW
31. Dominika Drzemicka studentka z UKSW

Jeśli pomimo zgłoszenia nie ma Cię na żadnej z list, skontaktuj się z nami!

Masz Pytanie?