Te otwarte zawody w rozwiązywaniu łamigłówek diagramowych organizowane są przez FMW, IM UWr, CLV LO we współpracy z Wydawnictwem Logi. Mają na celu upamiętnienie i kontynuowanie dzieła Urszuli Marciniak – szerzenia i popularyzowania logicznego myślenia i podniesienia kultury matematycznej wśród Polaków.

Zwycięzcy kategorii “seniorzy” i “dorośli” (najlepsze 2 osoby) mogą brać udział w Mistrzostwach Polski w Łamigłówkach organizowanych przez Fundację Rozwoju Matematyki Rekreacyjnej Sfinks z pominięciem eliminacji internetowych. Zwycięzcy Mistrzostw Polski biorą udział w Mistrzostwach Świata w Łamigłówkach organizowanych przez World Puzzle Federation.

Do zawodów można się przygotować, rozwiązując zadania z zeszytów i stron internetowych wydawnictwa Logi, natomiast diagramy zadań z Mistrzostw Polski można znaleźć tutaj.

-zadania treningowe LOGI

-zadania treningowe Puzzle games

W roku 2019 memoriał rozgrywany będzie (niezależnie od Wrocławia) także w Warszawie (organizowany przez CLV LO)  i w Poznaniu (organizowany przez Wydział Matematyki i Informatyki UAM). Osoby zainteresowane udziałem w zawodach dolnośląskich znajdą informacje tutaj, a w wielkopolskich – tutaj.

Ulotka – do pobrania

Arkusze 2019

 

S1 S2 S3 FINAŁ SENIOR
J1 J2 J3 JUNIOR FINAL

 

 

Ula urodziła się w Warszawie 24 III 1977 roku. Ukończyła studia matematyczne na Uniwersytecie Warszawskim. Była też zamiłowaną poetką, designerką, fotografką i podróżniczką. Od dzieciństwa uwielbiała wymyślać dla innych zagadki, łamigłówki, puzzle, rebusy i gry planszowe. Swoją pasją chciała się dzielić ze wszystkimi. Dwa lata po studiach założyła wydawnictwo Logi i rozpoczęła cykliczne wydawanie początkowo zeszytów z obrazkami logicznymi, a wkrótce szerokiej gamy łamigłówek logicznych w formie papierowej i elektronicznej. Firma okazała się sporym sukcesem. Ula prowadziła ją z wielką pasją. Swoimi zeszytami sponsorowała niezliczoną ilość szkolnych konkursów, a egzemplarze archiwalne wysyłała do… zakładów karnych. Egzemplarze “Obrazków logicznych” i “Logi-mixów”, które wyszły spod Jej ręki, od samego początku otrzymywali także laureaci wszystkich konkursów organizowanych przez Fundację Matematyków Wrocławskich.

O swojej działalności pisała tak: Urodziłam się w czasach, kiedy nie było internetu, a łamigłówek w kioskach było naprawdę niewiele. Trzeba więc było wymyślać samemu! Studiowałam matematykę na Uniwersytecie Warszawskim, gdzie można było na co dzień mieć do czynienia z logiką, zadaniami, główkowaniem, więc – choć nie byłam najlepszą studentką – to okres studiów wspominam bardzo miło. W 2003 roku pracowałam w ówczesnym Generali, a w wolnym czasie rozwiązywałam obrazki logiczne. Miałam zawsze dużo zagranicznych gazetek z łamigłówkami, które z wszelakich podróży przywoził mi mój tata. Zaczęłam patrzeć jakie mają tytuły, okładki, środki, papier, ceny… Zaczęłam kalkulować i projektować. Tak więc gdy w Generali objęły mnie zwolnienia grupowe, to ucieszyło mnie to niezmiernie i tak oto znalazłam się w Urzędzie Gminy Bielany w Warszawie i zarejestrowałam LOGI. Do dziś LOGI jest moją miłością i moją pasją. Stale staram się tę firmę rozwijać i udoskonalać. Staram się utrzymywać miesięczniki na wysokim poziomie, zarówno merytorycznym, jak i jakościowym (gruby, dobrej jakości papier, lakierowana okładka i sprawdzona drukarnia). Oczywiście zawsze z niecierpliwością czekam na Wasze komentarze i opinie i cieszy mnie każde miło słowo, które od Was otrzymuję. Dziękuję, że jesteście ze mną na dobre i na złe 🙂

Wspólnie z Ulą planowana była organizacja w 2016 roku I Mistrzostw Dolnego Śląska w Łamigłówkach. Niestety w czerwcu 2016 roku pokonała ją bezlitosna choroba. Ula odeszła w wieku zaledwie 39 lat – do końca kreatywna, szlachetna i piękna. Jej dzieło jest nadal kontynuowane przez rodzinę i przyjaciół z pożytkiem dla nas wszystkich.

Terminarz

 • zgłoszenia do 1 III 2019 (za pomocą formularza dla szkół albo dla zawodników indywidualnych)
 • wysyłanie zadań eliminacyjnych do szkół 4 III 2019
 • eliminacje szkolne 5 III 2019
 • przesyłanie wyników do 9 III 2019
 • ogłoszenie listy finalistów 11 III 2019
 • finał 24 III 2019, godz. 10.00
 • XXIII MP w Łamigłówkach

Regulamin Konkursu:

 

 1. Konkurs organizowany jest dla upamiętnienia Urszuli Marciniak – założycielki pierwszego specjalistycznego wydawnictwa łamigłówkowego w Polsce – LOGI.
 2. Organizatorem zawodów we Warszawie jest Fundacja Matematyków Wrocławskich we współpracy z wydawnictwem Logi.
 3. Udział w Memoriale jest bezpłatny i otwarty.
 4. Uczniowie biorą udział w zawodach tylko za pośrednictwem szkół, w których odbywa się etap eliminacyjny. Mogą wziąć w nim udział także nauczyciele i rodzice.
 5. Inne osoby dorosłe mogą wziąć udział w eliminacjach on-line, wysyłając indywidualne zgłoszenie przez formularz na stronie organizatora.
 6. W roku 2019 zawodnicy startują indywidualnie w jednej z kategorii:
  a) MŁODZICY (klasy 4-6 SP)
  b) JUNIORZY (klasy 7-8 SP i klasy 3 GM)
  c) SENIORZY (klasy 1-4 szkół ponadgimnazjalnych)
  d) DOROŚLI (studenci, nauczyciele, rodzice i inni miłośnicy łamigłówek).
 7. Eliminacje przeprowadzane w szkołach polegają na rozwiązaniu zestawu zadań przesłanych przez organizatorów w czasie 45 min. w warunkach kontrolowanej samodzielności.
 8. Za rozwiązanie każdego zadania można otrzymać 3 pkt.
 9. Szkolni koordynatorzy przesyłają w określonym terminie wyniki do organizatora za pomocą otrzymanego formularza.
 10. Po przesłaniu wyników przez szkoły ustalany jest próg kwalifikacji do finału i ogłaszana jest lista zakwalifikowanych (publikowana na stronie www zawodów).
 11. W przypadku gdy liczba zawodników z danej kategorii wiekowej, którzy przekroczyli próg eliminacyjny, istotnie przekroczy 50 osób, a przy progu podwyższonym o 1 pkt jest mniejsza niż 25 osób, organizator może zażądać dostarczenia prac wszystkich zawodników powyżej progu. Prace te są wówczas sprawdzane z dokładnością do każdego pola i na tej podstawie ustalana jest ostateczna lista finalistów o długości z przedziału 25 – 50 w zależności od kategorii. Organizator może też (o ile będzie  to konieczne) przeprowadzić w szkołach danej kategorii wiekowej dodatkowy etap półfinałowy, na zasadach analogicznych do eliminacji, ale z trudniejszymi zadaniami.
 12. Zadania eliminacyjne i półfinalowe to łamigłówki diagramowe typu: piramidy (wieżowce), lampki, wielokropki, łamigłówki architekta, kakuro, sudoku (klasyczne lub zmodyfikowane). Wszystkie zadania zawierają instrukcję rozwiązania.
 13. Limity miejsc w finale w poszczególnych kategoriach wiekowych:
  a) MŁODZICY 50
  b) JUNIORZY 50
  c) SENIORZY 50
  d) DOROŚLI 30
 14. Finał rozgrywany jest w sobotę lub niedzielę przypadającą w tygodniu rocznicy urodzin Urszuli Marciniak.
 15. Rozgrywki finałowe składają się z trzech 45-minutowych rund o rosnącym stopniu trudności. Pomiędzy rundami są 15-minutowe przerwy.
 16. Wszyscy finaliści otrzymują dyplomy i upominki.
 17. Do Wielkiego Finału wchodzi dziesięciu najlepszych zawodników w każdej kategorii. O kolejności decyduje suma punktów z rund 1-3. Decyzją jurorów liczba finalistów może zostać nieznacznie zmieniona.
 18. Zadania finałowe mogą zawierać rozmaite łamigłówki diagramowe, algebrafy i zadania logiczne, w tym łamigłówki geometryczne, topologiczne lub strategiczne.
 19. Wielki Finał składa się z jednej 45-minutowej rundy. O miejscu w klasyfikacji końcowej decyduje liczba punktów uzyskanych w Wielkim Finale, a w razie remisów – łączna liczba punktów w rundach finałowych.
 20. Uczestnicy Wielkiego Finału otrzymują dyplomy i nagrody rzeczowe.
 21. Zwycięzcy Memoriału w kategorii “seniorzy” lub “dorośli” (2 najlepsze osoby) kwalifikują się z dziką kartą do Mistrzostw Polski w Łamigłówkach (które odbywają się na początku w kwietnia koło Radomia).
 22. Nazwiska finalistów i laureatów wraz z afiliacją są publikowane na stronie www zawodów. Zawodnik może podpisać pracę dowolnym pseudonimem, ale dyplom będzie wystawiony na te same dane.
 23. Organizatorzy nie przechowują ani nie przetwarzają żadnych danych uczestników konkursu zgłoszonych przez szkoły. Dane dorosłych uczestników są kasowane po zakończeniu zawodów.

 

KONTAKT

Iwona Gruszecka

e-mail: memorial@liceumtwarda.edu.pl

tel. (22) 620-25-06

 

SPONSORZY

Wydawnictwo Logi

Rada Rodziców CLV LO

Masz Pytanie?