Inauguracja współpracy szkoły z Wydziałem Zarządzania UW

Inauguracja współpracy szkoły z Wydziałem Zarządzania UW

W dniu 14 lutego odbyła się inauguracja współpracy naszej szkoły z Wydziałem Zarządzania UW. Nasi uczniowie mieli możliwość spotkania się z koordynatorami projektu współpracy oraz uczniami klas patronackich z 3 warszawskich liceów.
Studenci WZUW zapoznali uczniów z infrastrukturą WZ.
Z uczniami spotkał się:

– Dziekan Wydziału Zarządzania, prof. zw. dr.hab. Alojzy Nowak.
– Prodziekan ds. studenckich i jakości kształcenia, prof. dr.hab. Grzegorz Karasiewicz.
– Prodziekan ds. nauki i relacji, prof. dr. hab. Beata Glinka
– Przedstawiciel Samorządu Studentów WZ.

Następne spotkanie na WZ odbędzie się 14 marca 2018r