I semestr

1.09.2021 – 31.12.2021

03.12.2021 (piątek)- wystawianie zagrożeń i ocen nieodpowiednich zachowania

17.12.2021 – koniec wystawiania ocen 

20.12.2021 – rada klasyfikacyjna, zatwierdzająca

II semestr

1 stycznia 2022 – 30 kwietnia 2022 – klasy III

08.04.2022 – wystawienie przewidywanych ocen końcowych – klasy III

22.04.2022 – koniec wystawiania ocen – klasy III

25.04.2022 – rada klasyfikacyjna –klasy III

26.04.2022 – rada zatwierdzająca – klasy III

29.04.2022 – zakończenie Roku Szkolnego 2021/2022 – klasy III

1 stycznia 2022 – 24 czerwca 2022 klasy I i II

03.06.2021r – wystawienie przewidywanych ocen końcowych – klasy I i II

17.06. 2022 – koniec wystawiania ocen – klasy I i II

20.06.2022 – rady klasyfikacyjne – klasy I i II

21.06.2022 – rada zatwierdzająca – klasy I i II

24.06.2022 – zakończenie Roku Szkolnego 2021/2022 – klasy i i II