Komunikat Głównego Inspektora Sanitarnego

Komunikat Głównego Inspektora Sanitarnego

Szanowni Państwo,

prosimy o zapoznanie się z z komunikatem Głównego Inspektora Sanitarnego dla osób powracających z północnych Włoch.  

Zgodnie z informacją Głównego Inspektora Sanitarnego z 25 lutego 2020 roku, na chwilę obecną, nie ma uzasadnienia dla podejmowania nadmiernych działań typu kwarantannowanie osób powracających z regionów północnych Włoch, odmawianie udziału w zajęciach szkolnych oraz zamykanie szkół.

Niezbędne jest jednak przestrzeganie zasad higieny, w tym: częste mycie rąk wodą z mydłem, a jeśli nie ma takiej możliwości, np. podczas podróży, ich dezynfekcja środkiem na bazie alkoholu.

Komunikat dostępny pod linkiem: https://gis.gov.pl/aktualnosci/informacja-glownego-inspektora-sanitarnego-dla-osob-powracajacych-z-polnocnych-wloch/

Linki do strony z komunikatami GIS

http://wsse.waw.pl/aktualnosci-i-komunikaty/komunikaty

https://gis.gov.pl/zdrowie/zasady-prawidlowego-mycia-rak/