Lekcje z ZUS

Lekcje z ZUS

W ubiegłym tygodniu uczniowie klas pierwszych (po gimnazjum) w ramach przedmiotu podstawy przedsiębiorczości wzieli udział w lekcjach z  ZUS, które przeprowadziła Pani Monika Pawłowska – Rzecznik III Oddziału ZUS w Warszawie.

Projekt “Lekcje z  ZUS” jest realizowany już od 2013 roku. Honorowym patronatem objęli go: Minister Edukacji Narodowej oraz Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Projekt wieńczy olimpidada “Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych” (I etap szkolny już w listopadzie!). Laureaci olimpiady otrzymują atrakcyjne nagrody: indeksy i punkty w rekrutacji na uczelnie, z którym ZUS zawarł porozumienia o współpracy oraz nagrody rzeczowe, m.in. laptopy, tablety.