Liczby Zespolone w 2b

Liczby Zespolone w 2b

Dnia 22. października klasa 2Bs wysłuchała wykładu na temat liczb zespolonych. Wykład przygotował i wygłosił pan Piotr Sołtan wykładowca na Katedrze Metod Matematycznych Fizyki Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego. Podczas zajęć uczniowie poznali krótką historię liczb począwszy od liczb naturalnych, liczby całkowite, wymierne, rzeczywiste, aż do liczb zespolonych. Dzięki wykładowi mieli okazję doświadczyć, w jakim celu powstają kolejne zbiory, a stąd też łatwiej było zrozumieć „powstanie” liczb zespolonych. Młodzież miała okazję przypomnieć podstawowe właściwości działań, takie jak: łączność, przemienność, rozdzielność, czy istnienie elementów neutralnych. Na zakończenie uczniowie dowiedzieli się w jaki sposób wykonuje się poszczególne działania na liczbach zespolonych oraz gdzie mają one zastosowanie.