Młodzi matematycy CLV LO – Wystartowaliśmy…

Młodzi matematycy CLV LO – Wystartowaliśmy…

„Młodzi matematycy CLV LO” to projekt edukacyjny polegający na współpracy uczniów klas licealnych i gimnazjalnych w nowopowstałym liceum, na który dostaliśmy dofinansowanie w ramach Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych.

Głównym, celem tej współpracy jest prowadzenie ciekawych warsztatów, matematycznych, lekcji, tworzeniem gier i kart matematycznych. Organizację poprzedzimy wspólnymi spotkaniami, na których powstaną ciekawe pomysły.