Muzeum Sztuki Nowoczesnej

Muzeum Sztuki Nowoczesnej

W poniedziałek 2Bs wybrała się wirtualnie na najnowszą wystawę w Muzeum Sztuki Nowoczesnej: HENRYK STRENG/MAREK WŁODARSKI I MODERNIZM ŻYDOWSKO-POLSKI. Przyjrzeliśmy się życiu awangardowego artysty ze Lwowa, który boleśnie doświadczył dwudziestowiecznej historii. Urodził się jako Henryk Streng. Gdy ukrywał się przed zagładą, przyjął nazwisko Marek Włodarski i przy tej tożsamości pozostał po wojnie. Twórczość Henryka Strenga inspirowała nas do stawiania pytań: Co to jest tożsamość? Co wpływa na to, kim jesteśmy i jak się określamy? Czy zawsze da się to w prosty i jasny sposób opowiedzieć? Jak tożsamość może ulegać zmianom podczas zawirowań historii? Jak historia wpływa na to, kim jesteśmy i co robimy? Jak sztuka może komentować bieżące wydarzenia i jakie inne role może pełnić w sytuacjach granicznych?

Więcej informacji: https://artmuseum.pl/pl/doc/henryk-strengmarek-wlodarski