Język polski

Korczak Aleksandra
Rybaczek Jagna
Sadowska Adriana
Sobotka Radosław
Stankiewicz Justyna
Zarzecka Katarzyna

Język angielski

Gnys-Malinowska Ewa
Hulist Patryk
Juźwin Aneta
Korzeb Anna

McIntyre  Robert
Nowak Joanna
Wróblewska Agnieszka
Zatoń-Sztolcman Agnieszka
Zięba Dorota
Zientarska Monika

Język niemiecki

Fertak Danuta
Kołosowska Halina
Kowalska Beata
Siebuła-Zelek Katarzyna

 

Język hiszpański

Longás Santolaria Paula

Padusińska Layla

 

Matematyka

Fleks – Brandt Monika

Grabek Anna
Gruszecka Iwona
Kożuchowska Teresa
Orzeł Małgorzata
Słoma Mirosława
Szubert Katarzyna

Chemia / Przyroda

Kielesińska Ewelina
Polakiewicz Sylwia

Fizyka

Michniowski Tomasz

Wegner Andrzej

 

Informatyka


Pstrągowski Krzysztof

Wilk Cezary

 

Biologia

Charzewska Agnieszka

 

Geografia

Jaskulski Konrad
Kamzelewski Jędrzej

 

Historia

Myśliwska Dorota

Tylińska Ewelina

Wychowanie fizyczne

Bocianowska Agnieszka 
Chmielewska Dorota

Kurzak Marzena
Możdżeń – Marcinkowska Katarzyna
Sopińska Patrycja

 

Wiedza o społeczeństwie

Frączyk Małgorzata
Zientarska Monika

 

Edukacja dla bezpieczeństwa

Kamzelewski Jędrzej

 

Podstawy przedsiębiorczości

Chabowska – Litka Agnieszka

 

Religia

Etyka i filozofia

 

Historia sztuki

Aneta Sawicka

Historia muzyki

Krzysztof Marciniak

Plastyka

Aneta Sawicka

 

Pedagog

Marta Pawłowska

Psycholog

Stefańska Joanna

Doradca Zawodowy

Katarzyna Porucznik

Biblioteka

Pyrczak-Pietrasik Katarzyna
Siliwoniuk Hanna

 

 

 

Nagrodzeni Nauczyciele

W 2020r   za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze oraz zaangażowanie i wytrwałą pracę nagrodę Prezydenta m. st. Warszawy  otrzymała    p. Joanna Nowak natomiast nagrodę Burmistrza  Mokotowa otrzymała p. Katarzyna Domaracka.

Jednocześnie w 50 rocznicę  wizyty w Warszawie kanclerza RFN Willy Brandta,  Ambasada Niemiec wyróżniła 50 Polaków, którzy w ciągu tych pięćdziesięciu lat wnieśli znaczący wkład w kształtowanie dobrosąsiedzkich relacji polsko-niemieckich i popularyzację języka niemieckiego w naszym kraju. Jedną z wyróżnionych osób jest p. Katarzyna Siebuła-Zelek, nauczycielka języka niemieckiego w naszej szkole.
Serdecznie wszystkim gratulujemy!
Za profesjonalizm w pracy dydaktyczno wychowawczej, uśmiech, serce i cierpliwość w dniu 17 czerwca 2019r  nagrodę Burmistrza otrzymał Pan Krzysztof Wieczór, nagrodę Prezydenta  m. st. Warszawy Pani Anna Grabek.Gratulujemy!
 
10 października 2018 r za wysiłek w kształceniu podopiecznych, za szczególne osiągnięcia dydaktyczno wychowawcze, za entuzjazm, dzielność, cierpliwość oraz niespożyte pokłady energii, nagrodę Burmistrza Mokotowa  otrzymała p. Agnieszka Radziszewska i Agnieszka Zatoń-Sztolcman.


19 czerwca 2018 r za szczególne osiągnięcia dydaktyczno wychowawcze za poświęcenie dzięki któremu uczniowie mogli rozwijać swoje umiejętności i zainteresowania, nagrodę Burmistrza Mokotowa otrzymała: p. Joanna Nowak oraz p. Dorota Zięba
14 października 2017 r za wspomaganie rozwoju intelektualnego młodzieży i szczególne osiągnięcia dydaktyczno wychowawcze nagrodę Mazowieckiego Kuratora Oświaty otrzymała Anna Grabek..
W październiku 2015 p. Dorota Zięba i p. Joanna Redak otrzymały Nagrodę Burmistrza Dzielnicy Śródmieście za wybitne osiągnięcia w pracy na rzecz oświaty warszawskiej.
W październiku 2015 p. Małgorzata Frączyk i p. Agnieszka Radziszewska otrzymały Nagrodę Prezydenta m.st. Warszawy za wybitne osiągnięcia w pracy na rzecz oświaty warszawskiej.
W październiku 2014 p. Wanda Turlej została odznaczona Medalem Komisji Edukacji Narodowej za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania oraz we wrześniu 2015 otrzymała Medal Złoty za Długoletnią Służbę.


Serdecznie gratulujemy wszystkim nagrodzonym Koleżankom i życzymy wielu dalszych sukcesów oraz satysfakcji z pracy.