OPEN LAB – 2D

OPEN LAB – 2D

OPEN LAB – warsztaty chemiczne dla młodzieży na Politechnice Warszawskiej z udziałem klasy 2D!

W trakcie pierwszego semestru uczniowie klasy 2D brali udział w 3 warsztatach trwających 5 h lekcyjnych każde:

  1. Pomiar pH, stała i stopień dysocjacji roztworów, bufory (23.10.2018)
  2. Miareczkowanie potencjometryczne i konduktometryczne (22.11.2018)
  3. Reakcje redoks i ich zastosowanie w ogniwach galwanicznych (10.01.2019)

 

Uczniowie wzbogacili swoją wiedzę z zakresu chemii o ćwiczenia praktyczne z użyciem specjalistycznego sprzętu laboratoryjnego. Poznali również zasady pracy w prawdziwym laboratorium chemicznym oraz mieli niebywałą okazję dowiedzieć się jak wygląda praca naukowa Pracowników oraz Doktorantów na Politechnice Warszawskiej.

 

Organizatorom oraz prowadzącym zajęcia dziękujemy!

https://klatrat.org/projekt/open-lab-20182019