PO WER in Dublin – Part Two

PO WER in Dublin – Part Two

Kolejny tydzień w Dublinie to nowe wyzwania edukacyjne. Niebawem dobiegnie końca nasz dwutygodniowy kurs. Rozumiemy potrzeby i wyzwania nowoczesnej szkoły, dlatego dokształcamy się tutaj w zakresie języków obcych i innych kompetencji. Wrócimy z pomysłami na wykorzystanie w codziennej szkolnej praktyce zdobytych tu umiejętności i doświadczeń. English connecting people!

Magdalena Stokowska
Anna Rudnicka