Podziękowanie

Podziękowanie

W imieniu całej społeczności szkolnej CLV Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Bohaterek Powstania Warszawskiego składam wyrazy uznania Paniom:

Sylwii Mikulec

Justynie Głodek

Pragniemy podziękować za trzyletnią pracę w Radzie Rodziców. Dziękujemy za okazane serce, życzliwość oraz ogromne zaangażowanie w sprawy naszego Liceum. Decyzje podejmowane przez Radę Rodziców pod Pań przewodnictwem były zawsze prawdziwym wsparciem dla Szkoły.

Jesteśmy bardzo wdzięczni, że zawsze mogliśmy liczyć na zrozumienie potrzeb szkoły za ofiarność i poświęcony czas. Dziękujemy za atmosferę jaka towarzyszyła pod przewodnictwem Pań, pracom Rady Rodziców.

Wanda Turlej

Anna Grabek