Power 2021 – Florencja

Power 2021 – Florencja

Pierwszy tydzień sierpnia w przepięknej Florencji już za mną. W grupie nauczycieli z różnych krajów poznawaliśmy jak wygląda nauczanie skoncentrowane na uczniu, jak wygląda uczenie się oparte na zadaniach, jakie są rozwiązania w zakresie zarządzania klasą, jak dostarczać uczniowi konstruktywnych informacji zwrotnych. W czasie kursu miałam możliwość rozwijania kluczowych umiejętności językowych (gramatyki, słownictwa i wymowy) poprzez ćwiczenie czterech sprawności językowych: mówienia, czytania, pisania i rozumienia ze słuchu.
Oprócz dbałości o doskonalenie naszego warsztatu pracy mamy też możliwość nasycić nasze oczy i duszę pięknymi widokami i dziełami, wszak Florencja jest znana na całym świecie ze swojej renesansowej sztuki i architektury, kultury i zabytków. Jest uważana za miejsce narodzin renesansu. Mogę spacerować śladami Michała Anioła, Leonarda Da Vinci, Donatella.
Nie zabrakło też możliwości zwiedzenia słynnych miejscowości Toskanii – Pizy, San Gimignano i Sieny.