Projekt „Nastolatek w samorządzie”

Projekt „Nastolatek w samorządzie”

W piątek 14.01.2022 wszystkie klasy pierwsze brały udział w warsztatach w ramach projektu „Nastolatek w samorządzie”,  realizowanego przez Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy.

Celem projektu jest popularyzacja wiedzy o samorządzie terytorialnym i społeczeństwie obywatelskim oraz zachęcanie młodych ludzi do podejmowania aktywności lokalnej w swoim środowisku. Uczniowie podczas warsztatów dowiadywali się między innymi jak diagnozować swoje najbliższe otoczenie (dostrzegać jego mocne i słabe strony) oraz jak nawiązywać współpracę z podmiotami lokalnego życia społecznego.