Projekt NOWOCZESNE LICEUM – NOWA JAKOŚĆ.

Projekt NOWOCZESNE LICEUM – NOWA JAKOŚĆ.

Wraz z początkiem lipca rozpoczęliśmy kolejny projekt mobilności kadry edukacji szkolnej,  w ramach programu POWER , na zasadach Erasmus+. Projekt ” Nowoczesne Liceum – nowa jakość” to szansa na zdobycie doświadczenia i wiedzy,  które będą pomocne w tworzeniu nowoczesnej szkoły. Udział  w  kursach technologicznych,  metodycznych i językowych  to niepowtarzalna okazja na poznanie ludzi z całego świata i wymianę pomysłów oraz ciekawych rozwiązań edukacyjnych.

W poniedziałek 01.07.19, p. Anna Grabek i p.Agnieszka Zatoń-Sztolcman rozpoczęły zajecia w szkole Europass we Florencji. Pierwszy cykl zajęć poświęcony jest zagadnieniom takim jak motywacja, rola efektywnej komunikacji, budowanie dobrej atmosfery w szkole czy radzenie sobie ze stresem. Przez ten tydzień będą współpracowały z nauczycielami z Danii, Portugalii, Cypru, Hiszpanii, Węgier, a nawet odległej wyspy Reunion! Już same prezentacje szkół i systemów edukacyjnych tych krajów stały się tematem żywej dyskusji i wymiany spostrzeżeń. Szczególne wrażenie  zrobił na nich system duński, który odzwierciedla to czym jest nowoczesna szkoła, którą chcemy się stać.