Regulamin realizacji projektu edukacyjnego

Projekt edukacyjny

Zespołowe, planowe działanie uczniów, mające na celu rozwiązanie konkretnego problemu, z zastosowaniem różnorodnych metod.

Cele projektu edukacyjnego:

– rozbudzenie i pogłębienie zainteresowań ucznia,

– samodzielne zdobywanie nowej wiedzy i umiejętności,

– wyszukiwanie informacji, analiza, opracowanie i prezentacja,

– zmiana roli nauczyciela poprzez pozostawienie dużej samodzielności uczniom, (powstrzymywanie się od podawania gotowych rozwiązań),

– uczniowie „uczą się, jak się uczyć” oraz współpracują w zespołach, poszukując rozwiązania problemu

– projekt uczy współpracy z różnymi osobami, a nie tylko z tymi, z którymi „się lubimy” i z którymi współpraca przebiega łatwo,

– współpracują osoby z różnymi umiejętnościami i stylami pracy,

– publiczne przedstawienie efektów swojej pracy motywuje do lepszych efektów,

– zdobywanie doświadczeń w wystąpieniach publicznych.

1) Tematy opracowują i proponują wszyscy nauczyciele (wszystkie przedmioty są objęte projektem). Tematy są udostępnione od 30 września do 15 października w gablocie i na stronie internetowej szkoły.

2) Uczniowie dobierają się w zespoły 2-4 osobowe. Zespół wybiera przedmiot i temat projektu wg swoich zainteresowań – temat może być w danej klasie wybrany tylko przez jedną grupę. Podział na zespoły i przydział tematów odbywa się pod opieką wychowawcy do 31 października. W szczególnych przypadkach uzasadnionych zakresem projektu grupy mogą liczyć więcej niż 4 uczniów.

3) Po konsultacji z nauczycielem, uczniowie sami dzielą zadania pomiędzy członków grupy. Są zobowiązani uwzględnić uwagi nauczyciela.

4) Uzgadniają z nauczycielem prowadzącym terminy, zakres i formę projektu. Podpisują umowę dotyczącą realizacji projektu w 2 egzemplarzach po jednym dla zespołu i nauczyciela.

5) Uczniowie realizują projekt samodzielnie – plagiaty są dyskwalifikowane. Przedstawienie do oceny plagiatu powoduje, że zespół nie zalicza projektu i uzyskuje adekwatną cenę zachowania– patrz zasady oceniania zachowania.

6) Projekt edukacyjny, jako praca grupowa, jest oceniany zespołowo. Wszyscy członkowie grupy otrzymują taką samą ocenę cząstkową z przedmiotu, z zakresu którego realizują projekt. W wyjątkowych sytuacjach nauczyciel może podjąć inną decyzję.

7) Nie wywiązywanie się z projektu np. niedotrzymywanie terminów będzie miało wpływ na ocenę z zachowania.

8) Przygotowanie projektu i publiczna prezentacja jego wyników odbywa się w I i II semestrze klasy II. W szczególnych przypadkach uzasadnionych zakresem projektu oraz za zgodą nauczyciela, uczniowie mogą prezentować projekt przygotowany w klasie II w kolejnym roku szkolnym. Temat projektu jest umieszczany na świadectwie ukończenia szkoły.

9) Po zakończeniu projektu dokumentację przechowuje wychowawca klasy do czasu ukończenia przez ucznia szkoły.

10)ZADANIA NAUCZYCIELA – OPIEKUNA PROJEKU
-wybranie zakresu tematycznego projektów,
-wprowadzenie uczniów w tematykę projektów i przygotowanie uczniów do samodzielnej pracy nad rozwiązaniem problemu,
-zawarcie dwustronnego kontraktu z uczniami,
-sprawowanie w ciągu roku szkolnego opieki nad uczniami realizującymi projekty i monitorowanie realizacji projektów przez uczniów,
-wspomaganie uczniów realizujących projekt/projekty przez w czasie konsultacji,
-ocena projektu, uczestniczenie w publicznej prezentacji projektu.

Podstawa prawna:

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 10 czerwca 2015r

w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych. (Dz.U. 2015 poz. 843)

W drugiej połowie października, nastąpi aktualizacja tematów projektu.

Lp.

Temat

Nauczyciel

Przedmiot

Uwagi
1 W jaki sposób odżywianie wpływa na naszą kondycję? Anna Rajewska biologia
3 Organizmy synantropijne w Warszawie. Czego szukają w mieście? Anna Rajewska biologia
4 Czy tak jest, że jeżyki są najważniejsze? Anna Rajewska biologia
5 Co możemy zrobić, aby nasz dom był bardziej ekologiczny? Jak radzić sobie z odpadami? Ewelina
Kielesińska
biologia
6 Jak żyć zdrowo? W jaki sposób nasza żywność może być zdrowsza? W jaki sposób środowisko wpływa na odżywianie się uczniów naszej szkoły? W jaki sposób reklama wpływa na nasz sposób odżywiania się? Ewelina
Kielesińska
biologia
7 Jakie gatunki roślin i zwierząt występują w naszej okolicy? Ewelina
Kielesińska
biologia
8 Tajemnice podwodnego świata zwierząt. Ewelina
Kielesińska
biologia
9 Jak dbać o płuca i serce? – prezentacja zdrowego stylu życia. Ewelina
Kielesińska
biologia
10 Chemistry around us – cosmetics Aneta Bernakiewicz Chemia Chemia po angielsku
11 Chemistry around us – plastics Aneta Bernakiewicz Chemia Chemia po angielsku
12 Chemia wokół nas – tworzywa sztuczne Aneta Bernakiewicz Chemia
13 Chemia wokół nas – kosmetyki Aneta Bernakiewicz Chemia
14 Sąd nad chemią. Ewelina
Kielesińska
chemia
15 Jakie ciekawe odczynniki znajdują się w naszej kuchni? Ewelina
Kielesińska
chemia
16 Substancje chemiczne o znaczeniu biologicznym. Ewelina
Kielesińska
chemia
17 Ciekawa chemia – przygotowanie pokazów chemicznych. Ewelina
Kielesińska
chemia
18 Chemia w medycynie i farmacji Ewelina
Kielesińska
chemia
19 Freski z Faras. Łukasz Leonkiewicz filozofia + etyka
20 Poglądy stoików w starożytności. Łukasz Leonkiewicz filozofia + etyka
21 Mitologia porównawcza. Łukasz Leonkiewicz filozofia + etyka
22 Einfache Maschinen im täglichen Leben. Anna Federowicz fizyka klasy niemieckie
23 Wszędobylskie fale elektromagnetyczne, czy należy się ich bać? Wanda
Turlej,
Anna Federowicz
fizyka
24 Jaki jest wpływ prądu elektrycznego na organizmy żywe? Wanda
Turlej,
Anna Federowicz
fizyka
25 Jakie prawa fizyki wykorzystuję w domu. Wanda
Turlej,
Anna Federowicz
fizyka
26 Jak zachowa się to samo ciało w różnych cieczach, jak zachowają różne ciała w tej samej cieczy – projekt badawczy. Wanda
Turlej,
Anna Federowicz
fizyka
27 Czy umiecie się dziwić. Temat do przeprowadzenia w przedszkolu, młodszych klasach szkoły podstawowej, domu dziecka, klubie w porozumieniu z prowadzącymi te placówki. Wanda
Turlej,
Anna Federowicz
fizyka
28 Energetyka jądrowa – szansa czy zagrożenie. Wanda
Turlej,
Anna Federowicz
fizyka
29 Osobliwości świata zwierzęcego i roślinnego Ameryki Południowej Marlena Kowalczyk geografia
30 Zmiany w środowisku przyrodniczym, w różnych strefach klimatycznych. Marlena Kowalczyk geografia
31 Degradacja środowiska na wybranym obszarze. Marlena Kowalczyk geografia
32 Turystyka górska Marlena Kowalczyk geografia
33 The Civil Rights Movement in the USA in the 1950s and 1960s Agnieszka Wróblewska jęz, angielski
34 Social networking sites – history and founders, pros and cons. Agnieszka Wróblewska jęz, angielski
35 The rise and fall of the British Empire Agnieszka Wróblewska jęz, angielski
36 The United Kingdom of Great Britain and N. Ireland: The Parliament, The Government (local governments),The Royals. Dorota Zięba jęz, angielski
37 Geography of the UK. Dorota Zięba jęz, angielski
38 The Commonwealth of Nations Dorota Zięba jęz, angielski
39 Famous places, landmarks and institutions in the UK. Dorota Zięba jęz, angielski
40 What would you show an English speaking tourist in Warsaw to make him understand the history of the city? Be a tour guide and prepare an appropriate sightseeing route. Tomasz Deskiewicz jęz, angielski
41 Can we compare the development of public transport in London and in Warsaw? Tomasz Deskiewicz jęz, angielski
42 Can students make better film translations than what we hear on TV Tomasz Deskiewicz jęz, angielski
43 “Ja bym to lepiej przetłumaczył/a!” – nietrafione tytuły filmów, seriali i książek. Agnieszka Zatoń jęz, angielski
44 Zalety dwujęzyczności i wielojęzyczności Agnieszka Zatoń jęz, angielski
45 Kolonie brytyjskie Agnieszka Zatoń jęz, angielski
46 Royal weddings in Britain. Joanna Nowak jęz, angielski
47 Geography of the British Isles. Joanna Nowak jęz, angielski
48 British customs and festivals throughout the year. Joanna Nowak jęz, angielski
49 Americas must-sees – prepare a one-month trip across the States. Joanna Nowak jęz, angielski
50 König Ludwig II – ein Wahnsinniger oder ein Visionär? Beata Kowalska jęz, niemiecki
51 Ernähren sich Deutsche gesund Beata Kowalska jęz, niemiecki
52 Wie tickt die Jugend in Deutschland? Beata Kowalska jęz, niemiecki
53 Deutschland – landeskundlicher Überblick. Katarzyna Przybylska jęz. niemiecki
54 Der Vergleich moderner deutscher und polnischer Musik. Katarzyna Przybylska jęz. niemiecki
55 Deutschland – das beste europäische Land zum Leben. Wahrheit oder Lüge? Katarzyna Przybylska jęz. niemiecki
56 Die Schweiz-das kleinste deutschsprachige Land. Katarzyna Zelek jęz. niemiecki
57 Berlin-eine Weltstadt und Kulturmetropole. Katarzyna Zelek jęz. niemiecki
58 Die Weltstadt Wien. Katarzyna Zelek jęz. niemiecki
59 Fiestas en Espańa. Anna Jóźwiak jęz. hiszpański
60 Telenovelas Anna Jóźwiak jęz. hiszpański
61 Espańa es diferente. Anna Jóźwiak jęz. hiszpański
62 Telenovelas de América Latina. Marcin Tuszyński jęz. hiszpański
63 Fiestas regionales en España. Marcin Tuszyński jęz. hiszpański
64 Comida española. Marcin Tuszyński jęz. hiszpański
65 Fútbol en España. Marcin Tuszyński jęz. hiszpański
66 Jesień już Panie a ja nie mam domu… – motyw domu i bezdomności w poezji. Radosław Sobotka język polski
67 Sztuka reklamy – między perswazją, manipulacją, marzeniami. Radosław Sobotka język polski
68 Człowiek i literatura – film dokumentalny o literackiej aktywności warszawiaków. Radosław Sobotka język polski
69 Tydzień z uczniowskiego życia – etiuda filmowa w wybranej konwencji (western, film grozy, thriller, melodramat, komedia, film s-f, dokument). Anna Rudnicka język polski
70 Ta zabawa nie jest dla dziewczynek – o kobietach w Powstaniu Warszawskim Anna Rudnicka język polski
71 Gramatyka co z głowy nie umyka – planszówka gramatyczna. Anna Rudnicka język polski
72 Czytelnictwo wśród uczniów naszego gimnazjum. Kto, co i ile czyta? Jaką literaturę preferujemy? Bogumiła Krakowiak język polski
73 Jak współcześni gimnazjaliści interpretują Balladynę Juliusza Słowackiego? Agnieszka Łagodowska język polski
74 Technologie wykorzystywane w informatyce (sprzęt) – przeszłość, teraźniejszość i przyszłość. Cezary Wilk informatyka
75 Uczeń w wirtualnym świecie. Bezpieczeństwo w sieci. Cezary Wilk informatyka
76 Promocja szkoły w środowisku lokalnym oraz w internecie. Cezary Wilk informatyka
77 Trzy korony- projekt e-Twinning Anna Grabek matematyka
78 Matematyka w sztuce i przyrodzie-projekt e-Twinning Anna Grabek matematyka
79 Liczydło – na przestrzeni dziejów i kultur. Iwona Gruszecka matematyka
80 Muza matematyków. Iwona Gruszecka matematyka
81 Matematyka – ściśle tajne. Iwona Gruszecka matematyka
82 Czarne historie matematyki. Iwona Gruszecka matematyka
83 Paradoksy matematyczne. Agnieszka Radziszewska matematyka
84 Fraktale. Agnieszka Radziszewska matematyka
85 Ciąg Fibonacciego. Agnieszka Radziszewska matematyka
86 Liczby pierwsze na straży naszych tajemnic. Agnieszka Radziszewska matematyka
87 Jak we współczesnym świecie budować dialog między kulturami? Elżbieta Herse Wiedza o społeczeństwie
88 Problem emigracji młodych Polaków. Elżbieta Herse Wiedza o społeczeństwie
89 Współczesne monarchie w Europie. Elżbieta Herse Wiedza o społeczeństwie
90 Etyka w życiu publicznym. Elżbieta Herse Wiedza o społeczeństwie
91 W jaki sposób subkultury wpływają na modę? Elżbieta Herse Wiedza o społeczeństwie
92 Zasady zdrowego odżywiania dzieci i młodzieży. Agnieszka Bocianowska Wychowanie fizyczne
93 Anoreksja i bulimia wśród nastolatków. Agnieszka Bocianowska Wychowanie fizyczne
94 Polscy sportowcy na Igrzyskach Paraolimpijskich Agnieszka Bocianowska Wychowanie fizyczne
95 Astma a aktywność fizyczna. Dorota Chmielewska Wychowanie fizyczne
96 Aktywność fizyczna w mojej rodzinie. Dorota Chmielewska Wychowanie fizyczne
97 Idea Olimpiad Specjalnych. Dorota Chmielewska Wychowanie fizyczne
98 Zachowanie asertywne. Sztuka mówienia Nie. Marzena Kurzak Wychowanie fizyczne
99 Mechanizmy powstawania chorób cywilizacyjnych i sposoby im zapobiegania. Marzena Kurzak Wychowanie fizyczne
100 Zasady prawidłowego odżywiania uwarunkowane wiekiem. Marzena Kurzak Wychowanie fizyczne
101 Starożytne Igrzyska Olimpijskie. Patrycja Sopińska Wychowanie fizyczne
102 Geneza unihokeja w Polsce. Patrycja Sopińska Wychowanie fizyczne
103 Racketlon – pasja i hobby. Patrycja Sopińska Wychowanie fizyczne
104 Jak wyglądało życie codzienne moich rówieśników podczas II wojny światowej Ewelina Tylińska historia
105 Historia czekolady Ewelina Tylińska historia
106 Temat dowolny dotyczący dziejów Warszawy np. teatry warszawskie, fabryki, tramwaje, samochody – zgodnie z zainteresowaniami.. Ewelina Tylińska historia
107 Kultura szlachecka w Polsce. Alina Lachowska historia
108 Śladami warszawskich Żydów Alina Lachowska historia
109 Razem możemy więcej Ks. Krzysztof Lichota religia
110 Zmieniamy świat wokół siebie. Ks. Krzysztof Lichota religia
111 Balet – od powstania do współczesności. Urszula Tomaszewska Muzyka
112 Wpływ muzyki polskiej na rozwój muzyki światowej Urszula Tomaszewska Muzyka