Skład Prezydium Rady Rodziców w roku szk. 2021/2022:


Iwona Marzoch (2d) – Przewodniczący RR;

Piotr Kaliszek (3cs) – Zastępca przewodniczącego RR;

Magdalena Mika Kosior (1e) – Zastępca przewodniczącego RR;

Anna Skowrońska Kocięcka (2b) – Sekretarz RR;

Marek Umiński (2c) – Skarbnik RR;


Rada Rodziców uchwaliła składkę na Fundusz RR na rok szkolny 2021/2022 w wysokości 300 zł na rok, z możliwością zadeklarowania innej dowolnej kwoty.

Wysokość składki nie zmienia się od kilku lat.

Wpłat prosimy dokonywać WYŁĄCZNIE przelewem na rachunek bankowy Rady Rodziców o numerze:

Konto podstawowe Pekao S.A.:                       85 1240 6247 1111 0000 4979 1862

W przelewie prosimy podać KONIECZNIE: imię i nazwisko ucznia, klasę do której chodzi oraz okres za jaki płacona jest składka.

Rachunek dodatkowy RR wyłącznie dla potrzeb konkursów i wyjazdów (integracyjnych, zielonych szkół, wyjazdów matematycznych / humanistycznych / językowych, itp.):

Konto dodatkowe Pekao S.A.:                          34 1240 6175 1111 0010 6699 4049

Ze składek na fundusz Rady Rodziców opłacanych jest wiele wydatków, z których korzystają wszyscy uczniowie naszego liceum. Prosimy wszystkich rodziców o solidarne opłacanie składek.


W pierwszym semestrze bieżącego roku szkolnego zostały zrealizowane następujące projekty:

– ramy do tableau uczniów klas maturalnych

– karty podarunkowe – nagrody w konkursach językowych

– lampa retro do przedstawiań szkolnych

– uzupełnienie zapasu gabinetu medycznego

– najem urządzenia wielofunkcyjnego

– komplety szachowe i zegary (10 kompletów)

– dodatkowy komplet nóg do szkolnej sceny

– zestaw herbat i kaw dla grona pedagogicznego z okazji Dnia Nauczyciela

– dwa komputery do biblioteki szkolnej

– udział nauczycieli w konferencji matematycznej

– materiały do wystroju sali matematycznej

– mikroskopy (10 sztuk) i preparaty mikroskopowe – wyposażenie pracowni biologicznej

– wydruk gazetki szkolnej (2 numery po 50 egzemplarzy)

– wydruk zdjęć na wystawę prac w konkursach językowych

– słodycze dla uczniów na Mikołajki

– materiały na warsztaty pakowania prezentów

– tablice akademickie przesuwne i tablice suchościeralne (3 + 8 sztuk)

– wyposażenie pracowni chemicznej

– akcesoria do zdjęć klasowych

– lekcje muzealne w Muzeum Narodowym dla uczniów klas trzecich

– wymiana i dzierżawa urządzeń filtrujących do wody pitnej (2 sztuki)

– sesje fotograficzne uczniów klas maturalnych do szkolnego tableau


W poprzednim roku szkolnym dzięki Państwa wsparciu udało się zrealizować wiele ciekawych tematów.

W miesiącach wrzesień – grudzień 2020 r. zostały zrealizowane i sfinansowane następujące projekty:

– wsparcie dla Samorządu Uczniowskiego przy przygotowaniu i przeprowadzeniu konkursu CLV TALENT SHOW – Grudzień 2020

  (pomoc przy przygotowaniu zasad i regulaminu konkursu)

– zakupy sprzętu sportowego (kije do nordic walking, sprzęt do badmintona)

– profesjonalna scena na korytarzu I piętra (patio)

– kotara teatralna i rolety na korytarzu I piętra (patio)

– ekrany, projektory i głośniki w stołówce szkolnej i na korytarzu I piętra (patio)

– dekoracje korytarzy szkolnych (plakaty, murale, zdjęcia, rysunki)

– zwrot dla klasy 2Bn w ramach wygranej w konkursie wpłat na fundusz Rady Rodziców w roku szkolnym 2019/2020

– zakup i montaż szafki wraz z dwoma kuchenkami mikrofalowymi w stołówce szkolnej

– monitory do komputerów zakupionych przez szkołę

– 2 tablety graficzne dla nauczycieli


W drugim semestrze roku szkolnego 2020/2021 zostały zrealizowane następujące projekty:

– modernizacja szkolnej infrastruktury sieciowej (zakup, montaż i konfiguracja  – switche, zasilacze awaryjne, punkty dostępowe Wi-Fi, dysk sieciowy NAS oraz projektory) – zrealizowano w ostatnim tygodniu stycznia

– nagrody w konkursie Samorządu Uczniowskiego CLV TALENT SHOW – Grudzień 2020 – zrealizowano w pierwszej połowie lutego

– zakup i montaż tablic akademickich przesuwnych – zrealizowano w drugiej połowie lutego

– promocja szkoły (Dni Otwarte online dla kandydatów, materiały promocyjne)

– zakup urządzenia do dezynfekcji sal lekcyjnych z zapasem płynów do dezynfekcji – 27 kwietnia 2021 r.

– konkurs na hasło/film/pracę artystyczną promujące nasze liceum w czasie Dni Otwartych 12-16 kwietnia 2021 r.-do 1 1 kwietnia 2021 r.

– napis na elewacji budynku szkoły na ścianie od strony ul. Żywnego (nazwa liceum z podświetlanymi literami CLV)  – 9 kwietnia 2021 r.

– wsparcie Samorządu Uczniowskiego (Szkolny Budżet Uczniowski – 3 projekty, kolejne konkursy CLV TALENT SHOW)

– zakup pianina Casio AP-470 w ramach projektu Szkolnego Budżetu Uczniowskiego – Pianino dla CLV – 22 marca 2021 r.

– zakup perkusji elektronicznej Millenium MPS-850 w ramach projektu uczniowskiego – 20 kwietnia 2021 r.

– sfinansowanie sesji fotograficznych uczniów klas trzecich do pamiątkowych tableau i albumów – maj 2021 r.

– Szkolny Piknik z okazji Dnia Sportu i Dnia Dziecka z Food Truckiem, watą cukrową i popcornem – 1 czerwca 2021 r.

– sfinansowanie sesji fotograficznej i pamiątkowego albumu dla Pani Dyrektor Wandy Turlej na zakończenie pracy w CLV L.O.

– zakup wzmacniacza gitarowego BOSS Katana 100MKII dla szkolnego zespołu muzycznego – 23 czerwca 2021 r.

– powtórka Pikniku Szkolnego na zakończenia roku szkolnego w CLV L.O. – 25 czerwca 2021 r.

– upominki dla Grona Nauczycielskiego od Rady Rodziców na zakończenie roku szkolnego – czerwiec 2021 r.

– sfinansowanie zakupu książek jako nagród dla uczniów za bardzo dobre wyniki w nauce – czerwiec 2021 r.

– sfinansowanie zakupu roślin i doniczek w ramach projektu Szkolnego Koła Ogrodniczego CLV L.O. – czerwiec 2021 r.

– sfinansowanie zakupu pamiątkowego drzewka dla tegorocznych absolwentów – lipiec 2021 r.

– wymiana parapetów na korytarzu I piętra (patio), siedziska do parapetów i blat przy automacie do kawy – sierpień 2021 r.


W tym roku szkolnym planujemy wspólnie z Dyrekcją liceum oraz przy aktywnym uczestnictwie Samorządu Uczniowskiego finansowanie lub współfinansowanie między innymi:
  1. zakupu sprzętu komputerowego oraz innych niezbędnych urządzeń elektronicznych (monitory, drukarki, mikrofony z mikroportem, itp.);
  2. zakupu tablic akademickich przesuwnych do sal lekcyjnych;
  3. pomysłów w ramach przyznanego przez RR Szkolnego Budżetu Uczniowskiego;
  4. kosztów studniówki zarówno w zakresie organizacji imprezy, jak również sporządzenia tablicy pamiątkowej w ramach projektu Galeria Absolwentów oraz innych pamiątek dla absolwentów;
  5. zakupu napisu na elewacji budynku szkoły z podświetlanymi literami CLV;
  6. wydarzeń cyklicznych oraz jednorazowych w ramach zgłaszanych wniosków o dofinansowanie;
  7. innych zgłoszonych pomysłów, na które bardzo liczymy zarówno ze strony szkoły jak również rodziców oraz uczniów;

KONTAKT z Radą Rodziców – przez swoich przedstawicieli klasowych w Radzie Rodziców lub poprzez adres mailowy: radarodzicow.lo155@gmail.com

Zapraszamy wszystkich rodziców do współpracy.

Dokumenty – pliki do pobrania