Rekrutacja  2020/2021

Rekrutacja 2020/2021

Progi punktowe w rekrutacji  do szkoły w roku szkolnym 2020/2021

Ostatni etap rekrutacji.


Uczniowie, którzy w procesie rekrutacji zostali zakwalifikowani  do CLV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Bohaterek Powstania Warszawskiego w Warszawie proszeni są o potwierdzenie woli zostania uczniem naszej szkoły.
W tym celu należy w punkcie naboru tj. sala 029 złożyć do dnia 18 sierpnia do godz.15:00 następujące dokumenty:

  • oryginał świadectwa,
  • oryginał zaświadczenia o wyniki sprawdzianu ósmoklasisty
  • deklarację uczęszczania na zajęcia religia, etyka, wdż (deklarację będzie można wypełnić  na terenie szkoły)
  • dwie aktualne fotografie (30x42mm) z danymi na odwrocie (imię, nazwisko, PESEL)

Wyżej wymienione dokumenty składane są  osobiście.

Uczniowie, którzy nie dostali się do szkoły, a są nadal  zainteresowani przyjęciem do CLV LO, proszeni są o składanie podań  (formularz do pobraniado sekretariatu wraz z kopią świadectwa, zaświadczeniem z OKE (jeśli takie nie były złożone wcześniej).
W przypadku wolnych miejsc, szkoła będzie kontaktować się z tymi osobami.

Wyniki sprawdzianu kompetencji językowej z języka angielskiego oraz języka niemieckiego są dostępne w systemie rekrutacyjnym po zalogowaniu się oraz na terenie szkoły.  Telefonicznie nie podajemy wyników sprawdzianu.

Organizacja przeprowadzenia sprawdzianów kompetencji językowej:

Przypominamy,

wnioski o przyjęcie do klas dwujęzycznych 1A, 1B, 1D muszą być złożone do 22 czerwca 2020r. do godz. 15.00. Po tym terminie do tych klas nie będą przyjmowane wnioski. Wnioski do pozostałych klas przyjmowane są do 10 lipca 2020r do godz. 15.00

Szanowni Państwo

 w zakładce Rekrutacja  został już umieszczony NOWY regulamin rekrutacji do CLV LO oraz terminarz przeprowadzenia kompetencji językowych z języka angielskiego i języka niemieckiego.

Zachęcamy do zapoznanie się z prezentacjami przedstawionymi podczas Dni Otwartych on-line. (Rekrutacja – Dni otwarte on-line).

SKŁADANIE DOKUMENTÓW

Dokumenty mogą być składane:
osobiście – dokumenty należy składać w koszulkach!
elektronicznie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: rekrutacja@liceumtwarda.edu.pl. W treści maila należy zawrzeć informację “Stwierdzam zgodność przesłanych informacji z oryginałem”, oraz następujące dane: imię i nazwisko oraz numer kandydata z systemu rekrutacyjnego. Prosimy o   wysłanie dokumentów, pytań  z adresu email podanego podczas rejestracji w systemie rekrutacyjnym.
Więcej informacji w Regulaminie Rekrutacji.