Rekrutacja Uzupełniająca

Rekrutacja Uzupełniająca

W szkołach, w których po ogłoszeniu list kandydatów przyjętych nadal będą wolne miejsca prowadzona będzie rekrutacja uzupełniająca. Informacja o wolnych miejscach w szkołach dostępna będzie 

w elektronicznym systemie rekrutacyjnym 25 lipca od godz. 15.00.

 

Rekrutacja uzupełniająca odbywa się bez użycia elektronicznego systemu rekrutacji.

 

Podania o przyjęcie w rekrutacji uzupełniającej do szkoły składa się w formie papierowej do każdej wybranej szkoły w terminie od 26 lipca od godz. 8.00 do 30 lipca do godz. 12.00 (na drukach szkolnych). 

 

Do podania należy dołączyć kopie świadectwa ukończenia gimnazjum lub ośmioletniej szkoły podstawowej oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego lub egzaminu ósmoklasisty
Do podania dołącza się także dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów dodatkowych.

 

Szkolne komisje rekrutacyjne ogłaszają list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych 
do przyjęcia 
19 sierpnia o godz. 12.00.

 

W terminie od 19 sierpnia od godz. 12.00 do 27 sierpnia do godz. 16.00 kandydaci potwierdzają wolę podjęcia nauki w szkole, do której zostali zakwalifikowani poprzez złożenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej lub gimnazjum oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty lub egzaminu gimnazjalnego.  

 

Szkolne komisje rekrutacyjne ogłaszają listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkół 
w postępowaniu uzupełniającym 
28 sierpnia o godz. 10.00.

 

Pliki do pobrania: