Sadzimy Krokusy

Sadzimy Krokusy

Wspólne sadzenie krokusów wokół szkoły. Każda klasa ma do posadzenia ok. 50 cebulek  krokusów.Wiosna będzie piękna i kolorowa.
Dziękujemy Radzie Rodziców za zakup 1000 cebulek krokusów.