Sekretarz szkoły Małgorzata Fernik

Specjalista ds. kadr Joanna Mościcka

Kierownik administracyjno-gospodarczy Jolanta Borek

Opłaty za wydanie duplikatu świadectwa/legitymacji szkolnej

  • duplikat legitymacji szkolnej – 9 złotych
  • duplikat świadectwa ukończenia szkoły/dojrzałości – 26 złotych

Odpowiednią kwotę należy wpłacić na konto:  45 1030 1508 0000 0005 5110 3013

Tytułem: duplikat legitymacji/świadectwa, imię i nazwisko ucznia/absolwenta

Podstawa prawna:

Duplikaty świadectw i legitymacji wydaje się zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 stycznia 2017 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych. (Dz. U. poz. 170 z późn. zm.).

 

 

Do Pobrania: