Spotkanie z Dziennikarką Hanną Zielińską

Spotkanie z Dziennikarką Hanną Zielińską

Uczestnicy projektu „Jak się pięknie różnić” spotkali się z Panią Hanną Zielińską, dziennikarką rozgłośni TOK FM. Nasz gość od 15 lat pracuje w radiu. Zajmuje się nauką, kulturą, psychologią i społeczną perspektywą na każdą z tych dziedzin. Po kilkunastu latach praktyki ma za sobą wywiady z wieloma wybitnymi naukowcami i większością znaczących polskich twórców. Szczególnie propaguje wartości związane z wolnością, równością i prawami osób dyskryminowanych. Promuje ideę bliskości w rodzicielstwie i podmiotowości we wszelkich innych relacjach. W swoich audycjach wspiera wybitne kobiety, oddając im głos lub swoim własnym głosem o nich opowiadając. Oswaja starość, bada pamięć autobiograficzną. Swoją wizję świata układa ze światopoglądowych mniejszości, wrażliwości społecznej i feminizmu. O tym wszystkim, o swojej pracy i spojrzeniu na Świat opowiadała uczestnikom projektu. Podsuwała sugestie i rady do realizowanej na terenie szkoły Dobrej rozmowy o Uchodźcach. Mamy nadzieję, że jeszcze do nas wróci…