Spotkanie z przedstawicielem Straży Miejskiej

Spotkanie z przedstawicielem Straży Miejskiej

W ubiegłym tygodniu wszystkie klasy pierwsze brały udział w spotkaniach  online  z przedstawicielem Straży Miejskiej. 

Tematem lekcji była odpowiedzialność prawna osób poniżej osiemnastego roku życia. Rozmowy toczyły się nie tylko wokół odpowiedzialności za przestępstwa czy wykroczenia, ale także praw i obowiązków osób niepełnoletnich w kontekście obowiązków domowych, zarabiania pieniędzy, a także samodzielnego dokonywania zakupów, czy zawierania związków małżeńskich.