STYPENDIA PREZYDENTA M. ST. WARSZAWY ZA ROK SZKOLNY 2016/2017

STYPENDIA PREZYDENTA M. ST. WARSZAWY ZA ROK SZKOLNY 2016/2017

Stypendia Prezydenta m. st. Warszawy za wybitne osiągnięcia
w roku szk. 2016/2017 otrzymali:

 

1.   Ha Dieu Hoa   12.   Jaros Remigiusz
2.   Korpacz Marta   13.   Kocerka Juliano
3.   Kosson Krzysztof Tomasz   14.   Foroncewicz Krzysztof
4.   Majewska Olga Klementyna   15.   Kaczmarczyk Paulina
5.   Nguyen Nhat Anh   16.   Pec Michał
6.   Lan Bui Hanh   17.   Pilarczyk Krzysztof
7.   Paszkowska Helena   18.   Pietrzak Maksymilian
8.   Sobiech Julia   19.   Supeł Hubert
9.   PremČeska Maja   20.   Tałasiewicz Olga
10.   Dudek Zofia   21.   Wiśniewski Sebastian Adam
11.   Zdunek Zuzanna