Stypendia 2019

Stypendia 2019

Szanowni Państwo,


do 16 września 2019r. można składać wnioski wraz z niezbędnymi dokumentami o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2019/2020.
Warunkiem uzyskania stypendium jest kryterium dochodowe w wysokości 528zł na osobę w rodzinie.
Miesięczny dochód na osobę w rodzinie ucznia uprawniający do ubiegania się o stypendium szkolne należy liczyć bez wliczania świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016r. O pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. Poz. 195), tzw. Program Rodzina 500+.
Wnioski dostępne są do pobrania na stronie Biura Edukacji: https://edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/pomoc-socjalna-dla-uczniow/21762-wnioski-o-przyznanie-stypendium-szkolnego-i
Kompletne wnioski należy złożyć pedagogowi szkolnemu.

Szanowni Państwo,


W dniu 9 września 2019 r. zostanie uruchomiony nabór wniosków do projektu Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych – najlepsza inwestycja
w człowieka w roku szkolnym 2019/2020.
Będzie się składał z dwóch etapów:
   1. Elektroniczna rejestracja wniosków stypendialnych na stronie internetowej w terminie od 9 do 16 września 2019 r.
   2. Przesłanie wniosku wraz z załącznikami do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie do 23 września 2019 r. O dotrzymaniu terminu decyduje data wpływu.
Więcej informacji dostępnych jest na stronie Mazowieckiego programu stypendialnego dla uczniów szczególnie uzdolnionych – najlepsza inwestycja człowieka pod adresem: https://stypendia.oeiizk.waw.pl/