Zgodnie  z  Ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1373 z późn. zm.), Miasto st. Warszawa  zawarło porozumienie o współpracy ze Stomatologią Rodzinną Sp.o.o z siedzibą przy ul. Mozarta 1/U1 , które będzie sprawować opiekę stomatologiczną nad uczniami naszej szkoły.

W celu umówienia wizyty proszę kontaktować się telefonicznie z rejestracją: 22 400 39 95.

Wszystkie informacje związane z opieką stomatologiczną udziela  wskazana powyżej Stomatologia Rodzinną.