“Tablets and Smartphones: Using Mobile Devices as Educational Tools”

“Tablets and Smartphones: Using Mobile Devices as Educational Tools”

Tablets and Smartphones: Using Mobile Devices as Educational Tools”  oto nazwa mojego drugiego kursu, który odbył się we Florencji.

Moim nauczycielem był  Lorenzo, człowiek o niesamowitym doświadczeniu w różnych dziedzinach życia W trakcie kursu uczyliśmy się  jak korzystać  z nowych technologii w  szkole. Poznaliśmy struktury różnych aplikacji, w tym quizów, gier i fiszek. Rozmawialiśmy o  kwestii etycznych związanych z mediami społecznościowymi i platformami internetowymi. Uczyliśmy się zarządzać ustawieniami prywatności w celu bezpiecznego korzystania z mediów społecznościowych. 

Uczestnicy kursu mieli możliwość wymienić się swoimi doświadczeniami i podzielić swoją wiedzą. Po tygodniu byliśmy bardzo zgraną grupą.

Agnieszka Charzewska