Tęczowy Piątek

Tęczowy Piątek

Tęczowy Piątek to zainicjowana przez Kampanię przeciw Homofobii cykliczna akcja odbywająca się co roku w ostatni piątek października, który w tym roku przypadł na 26 października. Inicjatywa jest szansą na pokazanie, że każdy uczeń i każda uczennica, niezależnie od swojej orientacji seksualnej czy tożsamości płciowej, może czuć się bezpiecznie, liczyć na wsparcie i z przyjemnością przychodzić do szkoły. Tęczowy Piątek to świetna okazja, aby pokazać młodzieży szkolnej, a w szczególności młodzieży LGBTQI, że szkoła to miejsce, gdzie wszyscy powinni być otoczeni szacunkiem i opieką, niezależnie od tego jakiej są orientacji i jaką mają tożsamość płciową. Ta akcja to też szansa na to, aby pokazać silne wsparcie młodzieży LGBTQI. Aż 30% przemocy fizycznej ma miejsce w szkole, aż 70% młodzieży LGBT doświadcza przemocy. Tęczowy Piątek zwraca uwagę na potrzebę działań równościowych i antydyskryminacyjnych. Daje możliwość rozmowy na trudne tematy…