II Termin (ostatni): Test Kompetencji – Język Angielski/Język Niemiecki

II Termin (ostatni): Test Kompetencji – Język Angielski/Język Niemiecki

TEST KOMPETENCJI Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO II-termin (ostatni)

w dniu 30 lipca br. (czwartek) o godzinie 10:00 odbędzie się sprawdzian kompetencji językowych dla kandydatów do klas dwujęzycznych z językiem angielskim, którzy nie przystąpili w I terminie.

Wszystkich uczniów prosimy o przybycie co najmniej 30 minut wcześniej i o zabranie dokumentu ze zdjęciem, własnego długopisu, butelki z wodą. Nie wolno wnosić urządzeń telekomunikacyjnych, maskotek oraz innych zbędnych rzeczy.

Podczas sprawdzianu kompetencji językowych będą obowiązywały zasady bezpieczeństwa:

  1. Na sprawdzian może przyjść wyłącznie uczeń zdrowy, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.(rodzice pozostają na zewnątrz  budynku)
  2. Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni odstęp
    (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos. Maseczki można zdjąć po rozpoczęciu sprawdzianu.
  3. Każdy uczestnik sprawdzianu wchodząc do szkoły dezynfekuje ręce i niezwłocznie przechodzi do wyznaczonej sali. Listy imienne znajdują się przed wejściem do sal.
  4. Kandydaci nie mogą pożyczać przyborów do pisania od innych zdających.

Życzymy sukcesów

Dyrekcja Szkoły

TEST KOMPETENCJI Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO II-termin (ostatni)

w dniu 28 lipca br. (wtorek) o godz. 9:00 odbędzie się sprawdzian kompetencji językowych dla kandydatów do klasy dwujęzycznej z językiem niemieckim, którzy nie przystąpili w I terminie.

Wszystkich uczniów prosimy o przybycie co najmniej 30 minut wcześniej i o zabranie dokumentu ze zdjęciem, własnego długopisu, butelki z wodą. Nie wolno wnosić urządzeń telekomunikacyjnych, maskotek oraz innych zbędnych rzeczy.

Podczas sprawdzianu kompetencji językowych będą obowiązywały zasady bezpieczeństwa

  1. Na sprawdzian może przyjść wyłącznie uczeń zdrowy, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.(rodzice pozostają na zewnątrz  budynku)
  2. Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos. Maseczki można zdjąć po rozpoczęciu sprawdzianu.
  3. Każdy uczestnik sprawdzianu wchodząc do szkoły dezynfekuje ręce i niezwłocznie przechodzi do wyznaczonej sali. Listy imienne znajdują się przed wejściem do sal.
  4. Kandydaci nie mogą pożyczać przyborów do pisania od innych zdających.

Życzymy sukcesów

Dyrekcja Szkoły