TRANSPLANTACJE – DAR ŻYCIA. Jestem na TAK

TRANSPLANTACJE – DAR ŻYCIA. Jestem na TAK

W dniu 14 stycznia 2019r w naszej szkole odbyła się konferencja “TRANSPLANTACJE- DAR ŻYCIA. Jestem na TAK”

Od 2011r.  Polska Unia Medycyny Transplantacyjnej we współpracy z Kuratorium Oświaty oraz Mazowieckim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli organizuje konferencje dla nauczycieli i uczniów  na temat transplantacji narządów w ramach ogólnopolskiego programu edukacyjnego „Partnerstwo dla transplantacji”.  Program realizuje rządowe cele rozwoju medycyny transplantacyjnej w Polsce  i jest objęty patronatem Ministra Zdrowia.

Celem konferencji  “TRANSPLANTACJE- DAR ŻYCIA. Jestem na TAK” jest  przekazanie podstawowej wiedzy oraz świadomości na temat dawstwa, pozyskiwania narządów do przeszczepienia i możliwości leczenia przeszczepianiem narządów.

W ramach spotkania przewidziane jest przedstawienie  następujących zagadnień

1)Na czym polega pobieranie i przeszczepianie narządów?

2)Potrzeby i możliwości przeszczepiania narządów w Polsce

3)Przeszczep jako metoda leczenia. Życie po przeszczepie.

4)Bariery w rozwoju programu „Partnerstwo dla transplantacji”

Konferencja  prowadzona była przez specjalistę  dr. Krzysztofa Zająca z Kliniki Chirurgii Ogólnej Transplantacyjnej i Wątroby Warszawskiego Uniwersytetu Warszawskiego.