Trudny Temat – Weź To Na Warsztat

Trudny Temat – Weź To Na Warsztat

Na godzinach wychowawczych, w klasach licealnych (1a, 1d, 1e, 2h) odbyły się warsztaty w ramach projektu „Jak się pięknie różnić”. Absolwenci naszego gimnazjum poprowadzili lekcje metodą CoResolve. Była to kontynuacja zeszłorocznego projektu „Trudny temat-weź to na warsztat”.
CoResolve jest metodą podejmowania decyzji, rozwiązywania konfliktów i osiągania wzajemnego porozumienia. Daje uczniom i nauczycielom narzędzia do tego, by mogli otwarcie wyrażać swoje opinie i zdobywali pewność siebie w prowadzeniu rozmów na tzw. trudne tematy. Zapewnia bezpieczne i ustrukturyzowane podejście w sytuacji różnicy zdań. Najbardziej wartościowa jest w niej możliwość przepłynięcia ponad tym, co dzieli, do kreatywnych rozwiązań. Zajęcia były bardzo udane. Młodzież i nauczyciele dowiedzieli się wiele o sobie na wzajem, co przełożyło się na lepszą integrację klasy.