Uczniowie Zakwalifikowani

Uczniowie Zakwalifikowani

Uczniowie zakwalifikowani do przyjęcia do szkoły składają w dniach:

od 16 lipca 2019r od godz. 12.00 do 24 lipca (środa) do godz. 10.00 

wolę podjęcia nauki w CLV Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi w postaci przedłożenia:

  1. oryginału świadectwa ukończenia Szkoły Podstawowej lub Gimnazjum,
  2. oryginału zaświadczenia o wynikach sprawdzianu po Szkole Podstawowej lub Gimnazjum,
  3. dwie aktualne fotografie (30x42mm) z danymi na odwrocie (imię, nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania),
  4. dokumentacja medyczna – karta zdrowia,
  5. opłata za identyfikator – 10 zł,
  6. opłata za krawat – 35 zł; za apaszkę – 30 zł