Umowa o współpracy z Uniwersytetem Warszawskim

Umowa o współpracy z Uniwersytetem Warszawskim

W dniu 30 października 2017r została podpisana umowa o współpracy z Uniwersytetem Warszawskim reprezentowanym przez Wydział

Zarządzania.
Umowa została podpisana przez prof.dr. hab. Alojzego Nowaka -Dziekana Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego
oraz dyr Wandę Turlej CLV LO.