Uwaga Kandydaci ważne terminy!

Uwaga Kandydaci ważne terminy!

*Komisja Rekrutacyjna działa w dniach 8-13.07 w godzinach 8.30-15.00. Zapraszamy z kopiami świadectwa, zaświadczenia z OKE oraz dyplomami za osiągnięcia.

*Listy Kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych zostaną ogłoszone w szkole w dniu 20.07 o godzinie 14.00

*W dniach 21.07-27.07 w godzinach 8.30-15.00 należy wyrazić wolę przyjęcia do CLV LO w postaci oryginałów świadectwa i zaświadczenia z OKE.

*21.07 o godz. 11.00 Kandydaci będą mieli możliwość spotkania się z wychowawcą i jednocześnie złożenia dokumentacji.

*Listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych zostaną podane do wiadomości 28.07 do godz. 14.00