W poniedziałek – 22 października naszą szkołę odwiedziła wyjątkowa osoba.

W poniedziałek – 22 października naszą szkołę odwiedziła wyjątkowa osoba.

Marina Hulia, Rosjanka od ponad 20 lat pracująca w Polsce. Skończyła Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego oraz filologię rosyjską Państwowego Uniwersytetu w Czerkasach na Ukrainie. Działaczka społeczna, nauczycielka pracująca z dziećmi uchodźców. Laureatka nagrody im. Ireny Sendlerowej “Za naprawianie świata”. Przez jakiś czas była też konsultantem MEN ds. integracji i pracy z dziećmi cudzoziemskimi w polskiej szkole. Założyła szkołę dla Czeczenów na dworcu w Brześciu. Tam pomaga i uczy swoich podopiecznych. Marina barwnie i bardzo emocjonalnie opowiedziała o swoich działaniach i wsparciu dla czeczeńskich uchodźców. Spotkanie odbyło się w ramach projektu „Jak się pięknie różnić”. Od rana na parterze działała kawiarenka, przygotowana przez uczniów klasy 3h i 3a. Dzięki wielkim sercom społeczności szkolnej udało się zebrać 677, 36 zł Całkowity dochód z kawiarenki przekazany zostanie Marinie, dla czeczeńskich uchodźców. BARDZO DZIĘKUJĘ !!!