W świecie Brył PLATOŃSKICH

W świecie Brył PLATOŃSKICH

Krzysiek jest uczniem 3e, który uzyskał stypendium w mazowieckim programie stypendialnym dla uczniów szczególnie uzdolnionych NAJLEPSZA INWESTYCJA W CZŁOWIEKA.  W maju  wprowadził uczniów w świat BRYŁ PLATOŃSKICH. Była geogebra, wizualizacja brył i ich siatek. Wiele pomocy dydaktycznych.  Karty ścieralne, geomag, modele brył.
Kolejny raz zobaczyliśmy ucznia w roli ŚWIETNEGO NAUCZYCIELA.  BRAWO!